Tapa toimia

P&D:n toimijat ovat sitoutuneet yhdessä koottuun ja 10.3.2010 hyväksyttyyn tapaan toimia.

Puoluepoliittinen sitoutumattomuus

Pörssi&Dumpin (P&D) jäsenet ovat järjen äänellä ajattelevia yksilöitä, ja ryhmänä P&D on puoluepoliittisesti sitoutumaton. P&D on ryhmänä asia kerrallaan ja järjen ääntä seuraten mukana kehittämisessä yliopistoa vastaamaan opiskelijoiden oppimista ja kehittymistä. P&D ei ole ryhmänä mukana laajoissa yhteiskunnallisesti opiskelijoita vain välillisesti koskettavissa mielipiteenmuodostuksissa ja päätöksenteoissa.

Muilta ryhmiltä tulevat ja niihin suuntautuvat tiedustelut hoidetaan yhden, asian parhaiten tuntevan henkilön tai ryhmävastaavan kautta. P&D tuo myös mahdolliset ehdokkaansa, aloitteensa tai kantansa reilusti etukäteen muiden tietoon. Erinäisissä neuvottelutilanteissa neuvotellaan laajasti ja avoimesti eri ryhmien kanssa, mikä tuodaan myös kaikille ryhmille selväksi, mikäli muiden kantoja ei vielä tunneta.

P&D solmii tuttavuuksia mahdollisimman tasapuolisesti ryhmään tai poliittiseen kantaan katsomatta. Eri edustajistoryhmien välinen sosiaalinen kanssakäyminen nähdään tehokkaaksi keinoksi rakentaa entistäkin parempaa ylioppilaskuntaa.

Edustajiston kokous 2009

P&D JYYn edustajiston kokouksessa vuonna 2009

Järjen ääni

Järjen ääni on järkeä ohi ideologioiden. Ennen kannan muodostamista otetaan asioista kunnolla selvää, herätetään monipuolista keskustelua ja pyritään hakemaan järkevin ratkaisu. Henkilövalinnoissa kannatetaan henkilöä aidon kompetenssin mukaan.

P&D ja jokainen P&D:n jäsen arvioi toimintaansa kriittisesti, jotta järjen äänen ja puoluepoliittisen sitoutumattomuuden ehdot toteutuisivat. P&D:n yhteisessä viestinnässä voidaan esittää kritiikkiä muita ryhmiä kohtaan, mutta naureskeluun tai pilantekoon ei ryhdytä.