Vaalit 2011

P&D:n vaalijuliste vuonna 2011

P&D:n vaalijuliste vuonna 2011

Vuoden 2011 edustajistovaalin varsinaiset äänestyspäivät olivat 1.-2. marraskuuta. P&D:n listalla vaaleissa oli yhteensä 50 ehdokasta.

Vaaleissa Pörssi&Dumppi saavutti 6 paikkaa 441 äänellään.

P&D teki yhteistyötä muiden polittiisesti sitoutumattomien edustajistoryhmien kanssa kuulumalla Järjestöjen ääni -vaalirenkaaseen.

Vaalirenkaan jäsenet (P&D:n lisäksi Luonnontieteilijät, Poikkitieteilijät, PresSure ja Yhdistyneet kieltenlukijat) saavuttivat upean enemmistön edustajistosta: yhteensä 21 paikkaa.

P&D kiittää lämpimästi jokaista äänestäjäänsä!

Pörssi&Dumpin vaaliasiamiehes oli Hanna Kauppila ja hänen varanaan Juha Lintula. P&D vaalipäälliköinä toimivat Hanna Kauppila ja Markus Hemminki.

Yhteistyöstä Järjestöjen ääni -vaalirenkaaseen vastasivat Juha Lintula ja Ville Qvist.

P&D oli aktiivinen myös keskusvaalilautakunnassa, jossa edustajamme oli Ville Qvist.

Vaalien tulos

Paikkajako ryhmien välillä
Jyviva, 7
Luonnontieteilijät, 6
Pörssi & Dumppi, 6
Poikkitieteilijät, 5
Kokoomusopiskelijat, 4
Grönioni, 3
Yhdistyneet kieltenlukijat, 3
Demariopiskelijat, 2
Jyväskylän keskustaopiskelijat, 2
Kristilliset opiskelijat, 2
PresSure, 1

P&D:n varsinaiset edustajat
(Äänten määrä suluissa)
1. Baynes Stephen (30)
2. Tikkanen Juho (27)
3. Koivisto Kerttuli (24)
4. Anttonen Jenna (22)
5. Gbadegeshin Saheed (21)
6. Nuutinen Heini (20)

P&D:n varaedustajat
7. Meronen Jaakko (20)
8. Hemminki Markus (19)
9. Lintula Juha (19)
10. Myller Eero (18)
11. Kauppila Hanna (17)
12. Jokinen Kalle (17)
13. Heittola Riikka (14)
14. Ruuska Mikko (13)
15. Mäkinen Hanna (12)
16. Valli Frans (12)
17. Vähäkangas Nora (11)
18. Keisanen Janne (9)

P&D:n loput ehdolla olleet
19. Koli Eemeli (8)
20. Lassila Antti (8)
21. Kinnunen Heini (8)
22. Latto Joel (7)
23. Qvist Ville (7)
24. Viitamäki Mikko (7)
25. Pajunen Veli-Pekka (7)
26. Mattila Juuso (6)
27. Stenroos Reija (6)
28. Pirttiniemi Janne (6)
29. Kaisto Heini (6)
30. Turunen Samu (5)
31. Tyrväinen Tommi (4)
32. Vääräniemi Jaakko (4)
33. Piippo Jenni (3)
34. Tiira Tommi (3)
35. Liimatta Jyri (3)
36. Vehniäinen Hannu (3)
37. Nuutinen Tapio (3)
38. Jokisuu Annika (2)
39. Laukkanen Taavi (2)
40. Pakarinen Timo (1)
41. Aarniovuori Ari (1)
42. Rouvinen Jasper (1)
43. Salmi Niko (1)
44. Rautiainen Veera (1)
45. Kolehmainen Jyri (1)
46. Jylhä-Ollila Heidi (1)
47. Viitanen Juuso (1)
48. Ollila Janne (0)
49. Sarantila Malva (0)
50. Rytkönen Jukka (0)

Vaaliteemat 2011

Pörssi&Dumpin vaaliteemat rakentuivat pitkälle kantavan koulutuksen sekä virikkeellisen opiskelijaelämän teemojen ympärille.

Opiskelija on ykkönen

Opiskelijan arki ja toiveet ovat tuotava näkyvästi esiin ylioppilaskunnassa. Opiskelija on ykkönen opetuksen, tilojen ja palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kampus ja tilat

 • Kampuksen opiskelija- ja ainejärjestötilojen keskittäminen toisi yhtenäisyyttä ja yhteistyötä opiskelijoiden ja opiskelijajärjestöjen välille.
 • Paluuta väistötiloista on nopeutettava koko kampuksella.
 • Kampusaluetta on kehitettävä entistä opiskelijalähtöisemmäksi.
 • Ympärivuorokautista käyttöä edistettävä useammissa yliopiston tiloissa, varsinkin opiskelutiloissa ja tietokoneluokissa. Esimerkiksi tulostamispalvelut oltava saatavilla joustavammin. Kulkuluvat ovat vain järjestelykysymys, eivät este.

Opiskelijan arki

 • Ilokiveen saatava paistopiste vuoden 2015 remontin yhteydessä. Salaattibuffettikonsepti on laajennettava kaikkiin opiskelijaruokaloihin.
 • Kirjaston kahvilan Librin hinnat on saatava oikeasti opiskelijaystävällisiksi.
 • Jäsenmaksu on pidettävä kohtuullisella tasolla jatkossakin. Opintotukea ja maksutonta koulutusta puolustetaan.
 • Kortepohjan opiskelija-asunnot uudistettava turvallisuuden, lämmöneristyksen, ilmanvaihdon ja kalusteiden osalta.
 • YTHS:n tarjoaminen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen on vaikutettava painokkaasti jonojen lyhyenä pitämiseksi.

Koulutuksesta keskeisin kehityskohde

Opiskelijan ykköstyö on opiskelu. Opiskelun mielekkyys, tutkintojemme maine ja opintotulokset ovat kiinni laadukkaasta opetuksesta ja jatkuvasta opetuksen kehittämisestä.

 • Koulutuksen laatua on kehitettävä yhteistyössä yliopistoyhteisön kanssa. Jo vuosia vaivanneisiin ongelmiin on vihdoin puututtava ratkaisuhakuisesti, tavoitteellisella vuoropuhelulla yhteisön eri osapuolien välillä.
 • Hallinnon opiskelijaedustajien (hallopedien) toiminnan kehittämistä on jatkettava.
 • JYYn tulisi jalkautua tutustumiskäynnein kuuntelemaan ja tarvittaessa vaikuttamaan tiedekuntiin ja laitoksiin – kampukselle.
 • Joustavuutta opintojen suorittamiseen: tilankäyttö ympärivuorokautiseksi, lisää e-tenttejä, vähemmän luentojen päällekkäisyyksiä ja enemmän videoituja luentoja. Lisäksi aiemmin hankitun osaamisen (AHOT) hyväksyntä on saatava tasa-arvoisemmaksi ja laajemmaksi.
 • Yliopiston monitieteisyyttä ja laajoja sivuaineopiskelumahdollisuuksia vahvistettava tai vähintään ylläpidettävä.
 • Useassa tiedekunnassa palvelut hoidetaan yhä paperitse. Sähköinen palvelu on ulotettava joka tiedekuntaan tentti-ilmoittautumisista opiskeluoikeushakemuksiin kuin muihinkin palveluihin.
 • Tiedekuntia ja laitoksia on kannustettava panostamaan opiskelijoiden työelämävalmiuksiin innovatiivisten, poikkitieteellisten kurssien ja alueen yritysyhteistyön merkeissä. Graduaiheet, case-työt ja yritysvierailut ovat esimerkkejä kehittävästä ja konkreettisesta yhteistyöstä.
 • Koulutuksen tulee olla työelämään valmistavaa ja sopivan konkreettista – tutkimuksen ja tieteen laatua unohtamatta ja niistä tinkimättä.
 • Luottamustoimista opintopisteitä -hanke ajettava loppuun.

Kehittävä ylioppilaskunta

Ylioppilaskunnassamme on paljon käyttämätöntä osaamista. Yhteistyö järjestöjen ja opiskelijoiden kanssa on keino saada tuo osaaminen käyttöön.

 • JYYn organisaation ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Koulutukset, tapahtumat, liikuntatempaukset ja muut toteutuvat yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa, kun siihen annetaan mahdollisuus ja tuki.
 • Järjestöavustusten hallittu kasvattaminen mahdollistaisi ainejärjestöjen toiminnan laajentamisen.
 • Valiokunnat, järjestöklubit ja koulutukset ovat avoimia jokaisen hallopedin ja järjestötoimijoiden viesteille, mutta JYYn on osoitettava vastavuoroisuutta sihteerien ja hallituslaisten vierailuilla kampukselle.
 • Osaamisperusteiset henkilövalinnat ovat ainoa oikeudenmukainen ja ylioppilaskuntaa oikeasti hyödyntävä valintatapa. Pätevimmät valittava tehtäviin.
 • Englanninkielinen viestintä on elintärkeää ylioppilaskunnassamme, jossa on yli 1000 ulkomaalaista opiskelijaa vuosittain. JYYn tapahtumakalenteri ja JYYn tiedotteet tulisi aina saada englanniksi.
 • Yritysyhteistyötä on kehitettävä ja haettava synergiaetuja opiskelijoiden ja ainejärjestöjen näkökulmasta. Suuri volyymi tuo neuvotteluvaltaa ja hintaetuja, ja vastineeksi tarjoaisimme yli 15 000 potentiaalista asiakasta ja varsinkin osaajaa. Miksei esimerkiksi kopiointipalveluja ja haalarimerkkitilauksia tehdä jo nyt keskitetysti?

Järjestöjen ääni -vaalirenkaan myötä P&D edistää myös seuraavia tavoitteita

 • Lisää edustuksellisuutta dustajistoon! Tietyt tieteenalat ovat tällähetkellä täysin aliedustettuina edustajistossa. Mielestämme on tärkeää, että kaikki opiskelijaryhmät tulevat kuulluksi ja huomioiduksi. Järjestöjen kautta saadaan voimaa eri opintoalojen edustukseen.
 • JYY lähemmäs opiskelijoita! Järjestöt ovat paras linkki levittää tietoa niin jäsenilleen kuin ylioppilaskunnassa. Odotamme tämän tuovan JYYtä astetta tutummaksi kaikissa opiskelijapiireissä.
 • Puoluepoliittisesti sitoutumaton vaihtoehto vaikuttaa. Haluamme tuoda tiettäväksi, että JYYssä voi toimia ilman aatteellista näkemystä, mikä ei aina ole kaikille täysin selvä asia. Tahdomme myös tarjota vaihtoehtoreitin vaikutuspaikoille heille, joille aatteellisten ideologioiden noudattaminen ylioppilaskunnassa ei ole luonnollinen vaihtoehto. Korostamme vielä, että olemme vaihtoehto ja että mielestämme jokaiselle toimijalle tulee olla tilaa omassa ylioppilaskunnassamme.