Aihearkisto: ylioppilaskunta

Se aika kuusta

No kyllähän te tiedätte. Kun aikuisuus tekee tuloaan, se ei tule yksin. Kerran kuussa alkaa ilmestyä kummallisia oireita, joita ette ole ennen havainneet. Tunnit kestävät ikuisuuden, aistit herkistyvät ja kipua tuntuu paikoissa, joissa sitä ei aikaisemmin tuntunut. On taas kuukauden edarin eli JYY:n edustajiston kokouksen aika.

”Tästä on todennäköisesti tulossa pitkä kokous” kertoo toiminnanjohtaja ilmeettömänä edustajistolle, mutta kokenutta edaattoria tämä ei hetkauta. Se kokous, missä keskusteltiin voiko erään toimikunnan varajäsen nousta eronneen varsinaisen jäsenen tilalle (koska eihän se ole enää varajäsen, jos ei ole jäsentä, jonka varajäsenenä se on… huoh) oli paljon pidempi tai ainakin siltä se tuntui.

Ennen kokouksen alkua paikalla oli yliopiston uusi rehtori vastailemassa edustajiston kysymyksiin.

Luvassa on kuitenkin tärkeä kokous. Päätettävänä on mm. Kortepohjan peruskorjaukseen liittyvä jälkipanttaus (vaikutus aika monta miljoonaa) ja JYY:n organisaatiorakenteen muutos (vaikutus aika monta miljoonaa) – päätöksiä, joihin P&D:n pitää ehdottomasti olla vaikuttamassa ja päättämässä. Moni muu skenaario aiheuttaisi pelkotiloja ainakin allekirjoittaneessa…

Köh, mutta eniweis. Ensimmäinen päätös on kuitenkin, miten vastaan nimenhuutoon. ”Paikalla” on toiminut tähänkin asti, joten tokaisen sen tälläkin kertaa – arvosana: 4.5/5, en edes höylännyt. Tiedotusasiat kuuntelen puolikorvalla, koska minua pyydettiin kirjoittamaan tämä juttu ja noh… edarissa on aikaa. Tiedotusasioiden päätteeksi näytettiin hallitukselle peukkua, koska sen verta hyvää settiähän sieltä tuli. Hienoja uudistuksia luvassa muun muassa JYYn uuden strategian muodossa.

Ihan koko kokousta en halua teille spoilata, koska muuten tekstistä tulisi liian pitkä, mutta spoiler alert: äänestän molempiin päätöksiin ”joo”. Lopputulokset ovat sitten kokouspöytäkirjassa. Se on julkinen. 😉

Joo joo hyvä on… ette kuitenkaan tule lukemaan pöytäkirjaa, joten tiivistän tähän tärkeimmät päätökset:

  • Päätimme jatkaa JYYn konsernin hallintorakenteen ja yhtiöittämisen selvittämistä
  • Päätimme tehdä jälkipanttauksen Kortepohjan ARA-rahoitetuille kohteille, jotta Rentukan ja A-talon remontti pääsee etenemään
  • Päätimme valtuuttaa hallituksen neuvottelemaan sopimuksen korkeakoululiikunnan kanssa Rentukan uuden kuntosalin käytöstä
  • Hyväksyimme Järjestöjen äänen (P&D, Alvarin Unioni ja Luonnontieteilijät) aloitteen järjestöjen yleisavustusten korottamiseen ja uudelleenjärjestelyyn liittyen

Näin vaalien kynnyksellä haluan vielä rohkaista sinua, arvon lukija, äänestämään tai jopa asettumaan ehdolle JYY:n edustajistovaaleissa. Ei se kokoustaminen niin nihkeää ole mitä muut (ja #ehkämyösminä #entunnusta) väittävät. Se, että JYY:ssä kuunnellaan järjen ääntä, on kerran kuussa aiheutuvan pienen vaivan ja epäkäytännöllisyyden arvoista.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu – opiskelija, mistä maksat?

Syksyisin jokaiselle Jyväskylän yliopiston opiskelijalle tulee maksettavaksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan – JYYn jäsenmaksu. Tämän jäsenmaksun maksaminen on ehtona yliopisto-opiskelijaksi ilmoittautumiseen. Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys perustuu pohjimmiltaan yliopistolakiin, jossa mainitaan jokaisen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelevat kuulumaan ylioppilaskuntaan. Jyväskylän yliopistossa opiskellessasi tulet siis kuulumaan automaattisesti Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan, eli JYYn jäseneksi, ja siten maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun.

Yliopistolaissa on myös määritelty ylioppilaskunnalle kuuluvia tehtäviä, joita toteuttaakseen ylioppilaskunnat ovat valtuutettuja keräämään jäsenmaksua. Lukuvuodelle 2016–2017 JYYn jäsenmaksun suuruus on 130,50€. Samaan aikaan jäseniä JYYllä on n. 12 500. Mihin nämä opiskelijoiden kerätyt jäsenmaksuvarat käytetään, ja mitä sillä saa?

jyy_syl_yths

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan JYYlle, mutta koko summa ei kuitenkaan jää oman ylioppilaskunnan käytettäväksi. Ylioppilaskuntien tehtävänä on järjestää opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Tänä vuonna YTHS:n osuus jäsenmaksusta on 54€.

YTHS pitää valtakunnallisesti huolen kaikkien yliopisto-opiskelijoiden terveydestä. Ylioppilaskunnan jäsenenä olet siten oikeutettu käyttämään kaikkia YTHS:n palveluja, joista suurin osa on käytössäsi ilman lisämaksuja. Näin ollen vuosittaisella jäsenmaksulla opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluita niin paljon kuin tarvitsevat.

Ylioppilaskunnilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen opiskelijoiden edunvalvontarooli. Valtakunnallisesti korkeakouluopiskelijoiden etua valvoo ensisijaisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, johon kuuluu Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. Lisäksi JYY on vapaaehtoisena jäsenenä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:ssa. SYL:lle ja OLL:lle kohdistettavien maksujen suuruus on n. 6€.

Loppuosa jäsenmaksusta jää JYYn käyttöön, ja näillä varoilla toteutetaan paikallisesti yliopistolaissa määriteltyjä tehtäviä:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

jyy_jasenmaksu

Ylioppilaskunnan ydintehtävänä on toimia opiskelijan edunvalvojana yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnat valvovat korkeakouluopiskelijoiden etua niin valtakunnallisesti, ennen kaikkea SYL:n kautta vaikuttamalla, kuin paikallisesti, yhteistyössä oman yliopiston kanssa. JYYllä on palkattuna henkilöstönä niin jäsen- ja järjestöasioiden, korkeakoulupolitiikan, sosiaalipolitiikan kuin kansainvälisten asioidenkin asiantuntijat, jotka pitävät huolen ylioppilaskunnan jäsenten edunvalvonnasta. Jäsen- ja järjestöpalveluiden, sekä edunvalvontatehtäviin kuuluvien sektoreiden osuus kattaa reilun 20€ osan jäsenmaksusta.

JYY järjestää myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Mm. vuosittainen JYYrock ja viikoittainen Kampus Kinon elokuvaillat ovat merkittävä osa JYY kulttuuritapahtumista. Näiden lisäksi monet perinteiset tapahtumat, kuten JYYn vappu sekä erilaiset bileet kuuluvat JYYn kultturisektorin piiriin. Kulttuuritoiminnan kokonaisosuus jäsenmaksusta on 12€ luokkaa.

JYYn tiedotustoiminta perustuu niin henkilökuntaan kuuluvaan tiedottajaan, kuin ylioppilaslehti Jylkkäriin. JYYn sääntöjen mukaan ylioppilaslehti keskittyy käsittelemään Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön näkökulmasta keskeisiä asioita, ja toimii monipuolisena keskustelualustana opiskelijoille ajankohtaisista kysymyksistä. Ylioppilaslehti Jylkkärin osuus jäsenmaksusta on n. 8,5€, ja muun tiedotustoiminnan n, 4,5€.

Edelliseltä vuodelta merkittävänä yksittäisenä syynä jäsenmaksukorotukselle oli ennen kaikkea ylioppilastalo Ilokiven remontti, joka toi jäsenmaksuun n. 15€ korotuksen. Lisäksi vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin on varauduttu jäsenmaksuvaroin.

Näiden suurimpien JYYn varsinaisen toiminnan kuluerien lisäksi ylioppilaskunta järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, toteuttaa omaa kehitysyhteistyötä erilaisin projektein, ja huolehtii ympäristövastuun toteutumisesta.

Marraskuun edustajiston kokouksessa päätetään ylioppilaskunnan budjetti seuraavalle vuodelle. Miltä ylioppilaskuntien taloudellinen tulevaisuus näyttää, ja onko jäsenmaksukorotuksille jatkossakin painetta selviää myöhemmässä blogitekstissä.