Aihearkisto: yleinen

Aurinkoista edaria!

Moro kaikille, innokas varajäsen Krisse on päässyt kynäilemään huhtikuun edustajiston kokouksesta. Olen kolmannen vuoden dumppari, ja kokouksissa on tullut innokkaasti kuluvana vuonna käytyä. Tamperelaismentaliteettini pääsee siis ytimeensä seuratessa JYYn monipuolisia juttuja.

Huhtikuun kokouksessa kuultiin tavanomaisten kokousrutiinien ohella muun muassa asiantunteva katsaus JYY-Palvelut Oy:n toiminnasta, sen reagoimisesta muutoksiin. Edustajistossa oli myös innoka keskustelua, sillä esityslistalle lyötiin Jylkkärin organisaatiouudistus ja aloite Kuuluu kaikille -translakikampanjan tukemisesta. Vilkasta keskustelua herätti erityisesti se, voiko ylioppilaskunta tehdä poliittisia kannanottoja asioiden tukemiseen.

JYYn Vihreiden ja Jyvivan tekemässä aloitteessa (joka siis sai edustajiston kannatuksen) ehdotettiin, että JYY julkisesti tukee Kuuluu kaikille
-translakikampanjaa ja näin osoittaa vaativansa translain kokonaisuudistusta.

Perusteita tälle riittää muun muassa seuraavista: Laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (252/2016), ilmenevä pakkosterilisaatio on yksi EU:n ihmisoikeustuomioistuimen huomautuksen kirvoittanut seikka. Tämä merkitsee sitä, että vaihtaakseen sukupuoltaan lääketieteellisen prosessin kautta, on henkilön oltava kyvytön lisääntymään. Aloitteen ajama lain uudistaminen on siis ihmisoikeudellisestikin ajateltavissa oleva seikka, jonka tukemisen katsoimme edustajistossa järkeväksi.

Tukeminen merkitsee pelkkää julkista kannanottoa, mielipiteen ilmaisua, eikä edellytä edustajistolta ja jäsenistöltä mitään toimenpiteitä. Huomautettakoon, että muutkin ylioppilaskunnat ovat tukeneet kyseistä aloitetta.

Kokouksessa keskusteltiin myös oman ylioppilaslehtemme, Jylkkärin, organisaatiouudistuksesta, jonka taustalla ovat oikeudessakin käsitellyt päätoimittajien palkkakeskustelut. Uudistus merkitsee pähkinänkuoressa vuosittain kahden harjoittelijan palkkaamista nykyisen toimittajan pestin tilalle. Lisäksi päätoimittaja lomautetaan vuosittain kolmeksi kuukaudeksi nykyisen kahden sijaan. Vanha rakenteesta jäljelle yhä jää siviilipalvelusta suorittava henkilö.

P&D on myöskin kansainvälinen ryhmä! Meillä oli yksi englannin kielinen äänivaltainen edustaja paikalla, mistä syystä nostimme esille, miten suomen kieltä taitamaton voi seurata kokousta. Toistaiseksi tulimme johtopäätökseen, jonka mukaisesti edustajistoryhmä itse tulkkaa muutamin bullet pointein käsiteltävät asiat.

Lisäksi teimme aloitteenomaisen muistutuksen JYYn omasta jäsenkyselystä, jonka hallitus otti innokkaasti vastaan.

Kaiken kaikkiaan edarissa sattui ja tapahtui, pysykää ruudulla!

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2017

Opiskelijan parempi arki

 • Joustava opiskelu: ympäri vuorokauden avoinna olevia työskentelytiloja, entistä enemmän e-tenttejä ja e-kirjallisuutta sekä monipuolisempi kurssivalikoima etenkin kesäkuukausille.
 • JYYn tulee pitää huoli, että Jyväskylän yliopistossa on tarjolla laadukasta ja monitieteellistä opetusta.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä. Kortepohjan lisäksi JYYn tulee olla aktiivinen pohtimaan mahdollisuuksia myös muissa kaupunginosissa, erityisesti lähempänä keskustaa ja kampuksia.
 • Terveellistä, monipuolista ja laadukasta opiskelijaruokaa täytyy olla tarjolla päivittäin ja aukioloaikojen tulee olla laajat.
 • Tutor-toiminnan kehittäminen: uudet fuksit ovat elintärkeitä yliopistolle sekä ylioppilaskunnalle ja tutoreilla on siinä merkityksellinen osa. Tutorointia tulee kehittää yhdessä vanhojen tutoreiden, järjestöjen sekä fuksien kanssa.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden asemaa JYYn toiminnassa tulee parantaa: kansainvälisessä yhteisössä on suurta kiinnostusta JYYtä kohtaan, mutta kielimuuri estää osallistumisen päätöksentekoon. Esimerkiksi kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat tulee kääntää englanniksi.
 • Työelämäasiat osaksi JYYn edunvalvontaa ja palvelutuotantoa: JYYn on lisättävä opiskelijoiden tietoutta valmistumisen jälkeisestä ajasta sekä opiskelijayrittäjyydestä.

Tehdään yhdessä!

 • Yhteenkuuluvuuden tunnetta JYYssä tulee lisätä. JYYn jäsenten tulee voida tuntea itsensä jyyläisiksi.
 • Järjestetään opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen lukuvuoden avajaistapahtuma. JYYn ja Jyväskylän yliopiston piiristä puuttuu suuri yhteinen aloitus lukuvuodelle. Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäisi yhdessä järjestetty kaikille avoin ja houkutteleva tapahtuma.
 • Aine- ja harrastejärjestöt mukaan päätöksentekoon. Järjestöt ovat merkittävä osa JYYn toimintaa ja kulttuuria. Aine- ja harrastejärjestöt tulee ottaa mukaan aktiiviseen keskusteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi perustamalla järjestöneuvosto.
 • Valiokuntien täysi potentiaali tulisi valjastaa. Valiokunnissa vaikuttaa huomattava määrä osaavia ja intohimoisia opiskelijoita, mutta edustajisto ja hallitus eivät tällä hetkellä hyödynnä näitä asiantuntijoita kovinkaan tehokkaasti. Edaattoreita tulisi entistä enemmän rohkaista aktiivisuuteen valiokunnissa.
 • JYYn tulee kehottaa yliopiston tiedekuntia entistä tiiviimpään yhteistyöhön, jotta opiskelijoille voitaisiin tarjota laadukkaampaa ja monipuolisempaa opetusta.

Vastuullinen taloudenpito ja organisaation toiminta

 • JYYn organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan selkeyttäminen. JYY on suuri organisaatio, jota täytyy johtaa sen mukaisesti. Organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan tulee olla selkeää, läpinäkyvää ja  ei-byrokraattista.
 • JYYn jakamien yleisavustusten uudistaminen luomalla uusi runko yleisavustushakemukselle sekä sen selvittäminen, että voiko yleisavustusten rahallista määrää nostaa ja miten JYY voisi tukea piirissään toimivia järjestöjä muutenkin kuin rahallisesti.
 • Monitoimitilan ja muiden tilojen käyttöastetta tulee nostaa. Esimerkiksi monitoimitilan vuokraaminen järjestöille ja ylioppilaskunnan ulkopuolisille toimijoille nostaisi tilan käyttöastetta ja tasapainottaisi budjettia tilakustannusten osalta.
 • Asuntoliiketoiminnassa ja muussakin toiminnassa on pyrittävä veden, energian ja muiden tekijöiden ekologisuuteen ja kestävyyteen.
 • JYYn yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten yritysten kanssa tulee kehittää. JYYn tulee harjoittaa yritysyhteistyötä, jonka tavoitteena on ylioppilaskunnan talouden tukeminen sekä palveluiden ja etujen hankkiminen opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Yhteistyötä tulee tehdä laajasti, mutta vain niillä ylioppilaskunnan toiminnan osa-alueilla, joille se soveltuu.