Aihearkisto: vaaliteemat

P&D:n vaaliohjelma 2019

P&D haluaa, että JYYn toiminnassa keskitytään ennen kaikkea ylioppilaskunnan ja yliopiston sisäisiin asioihin, sekä valvotaan opiskelijoiden etuja paikallisesti ja kansallisesti niiden asioiden piirissä, jotka opiskelijoiden arkeen vaikuttavat.

Tämän ajatuksen pohjalta P&D:n vaaliteemat on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka tiukasti linkittyvät toisiinsa. Nämä kolme kategoriaa ovat Opiskelijoiden hyvinvointi, Järjestöjen hyvinvointi ja Ylioppilaskunnan hyvinvointi.

 

Opiskelijoiden hyvinvointi

P&D keskittyy siihen, että useista eri osatekijöistä koostuva opiskelijoiden hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukkaita opiskelutiloja, jotka ovat saatavilla eri vuorokauden aikoihin sekä, ettei itse opiskelun sijaan tarvitse stressata jonkun järjestelmän toiminnasta.

Myös saatavilla olevat opintopsykologin palvelut ovat tärkeä teema opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Nykyisellään yliopistolla ei työskentele yhtään Opintopsykologia, vaikka jokaisella korkeakouluopiskelijalla on oikeus opintopsykologin tarjoamiin palveluihin ja keskusteluapuun. Tähän on tultava muutos yliopiston toiminnassa.

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi haluamme, että Jyväskylän yliopisto siirtyy käyttämään anonyymiä tenttimisjärjestelmää. Anonyymillä tenttimisellä varmistetaan opiskelijoiden reilu arvostelu ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi opiskelijanumeron avulla.

Mielestämme myös kotikansainvälistymistä ja vaihto-opiskelijoiden kanssakäymistä paikallisten opiskelijoiden kanssa tulee kehittää JYYn toimesta. Käytännön ratkaisuna tähän tulisi varmistaa, että jokaisen vaihto-opiskelijan tutor olisi vähintään samasta tiedekunnasta ja mielellään opiskelisi samaa pääainetta kuin hänen tutoroitavansa. Lisäksi kielellistä saavutettavuutta JYYn piirissä tulee parantaa.

 

Järjestöjen hyvinvointi

Yliopistolla toimii monia erilaisia järjestöjä, joiden hyvinvoinnin takaamiseksi JYYn tulisi kohdentaa tukensa aina kyseiselle järjestölle parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti pienten järjestöjen toiminnan takaamiseksi myös rahallinen tuki on tärkeää, mutta ennen kaikkea tulee tarjota aineetonta tukea, jonka kautta järjestöt voivat itse kehittää toimintaansa. JYYn tulee tarjota apua ja olla aktiivisesti tukemassa järjestöjä edunvalvonnassa ja tila-asioissa.

JYYllä on lisäksi keskeinen asema järjestöjen välisen yhteistoiminnan ja vuoropuhelun edistämisessä esimerkiksi tarjoamalla kampukselta tiloja, joissa järjestöt voivat erilaisia tapahtumia järjestää. Fyysisten tilojen lisäksi JYYn tulee toimia aktiivisena kattojärjestönä ja tukea järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja tätä myöten poikkitieteellisyyttä yliopistossa.

JYYn tulee myös toimia aktiivisesti edistääkseen yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa ja auttaa tässä työssä sen piirissä toimivia järjestöjä. Tällä tavoin ylioppilaskunta pitää huolta järjestöjen hyvinvoinnista ja varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa.

 

Ylioppilaskunnan hyvinvointi

JYYn nykyinen organisaatiorakenne on tehoton ja kallis. Toiminnan organisointia kehittämällä ja uudelleen järjestelemällä voidaan saavuttaa parempi tehokkuus ja näin ollen saada enemmän irti kaikista niistä resursseista joita JYYllä on käytettävissään. Samalla pystytään korjaamaan ylioppilaskunnan kulurakennetta ja varmistamaan taloudellinen vakaus.

Ennen kaikkea ongelmallista on, että JYYn varsinainen toiminta on edelleen riippuvainen jäsenmaksuista. Tästä syystä viime edustajistokaudella lanseerasimme aloitteen jäsenmaksun suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta laskemisesta. Kun tämä aloite ei mennyt läpi edustajistossa, jatkoimme työtä aiheen ympärillä ja nyt JYYlle ollaan luomassa keskipitkän aikavälin taloussuunitetta, jonka yksi tavoite on jäsenmaksun suunnitelmallinen laskeminen.

Kulurakenteen suurin ja ilmeisin ongelma on Ilokiven alakerrasta aiheutuvat vuosittaiset kustannukset. Tulevan edustajistokauden aikana Ilokiven alakerran käyttöä tulee kriittisesti tarkastella ja suunnitella uudelleen, jotta sen tuottamat tappiot vähintään merkittävästi pienenisivät.

Jäsenmaksun suuruuteen voidaan vaikuttaa myös liiketoimintaa kehittämällä. Pitkässä juoksussa on mahdollista kerryttää yhä enemmän varoja varsinaisen toiminnan käyttöön liiketoiminnan puolelta. Tämä on P&D:n silmissä ainoa oikea kehityssuunta, jotta JYYn toiminnan jatkuvuus saadaan taattua, samalla laskien hallitusti ja suunnitelmallisesti jäsenmaksua.

Ylioppilaskunnan hyvinvointia voidaan lisätä myös sillä, että JYY aidosti ja aktiivisemmin kuuntelisi jäsenistönsä toiveita. Tämän toteuttamiseksi tulisi toteuttaa yhä enemmän ja aktiivisemmin jäsenkyselyitä ja ohjata toimintaa niiden tulosten perusteella.

Manifesto of an international candidate

My main goal is making our university a more ’International Friendly Place’.

My Agenda / Poster:

1. Make International Students feel more ’Inclusive’:
I would like to achieve the goal of implementing English as one of the official languages in council meetings, student activities and any other events. This, in my opinion, would make international students more interested in the day to day activities of the university.

2. ’Integrat ing’ International Students with Finnish students:
I would like to create an atmosphere where there is a higher interaction between local finnish students and international students. It could be the exchange of knowledge, culture or learning the actual language. If I am elected, I would like to create a ’World Week’ in 3 different locations (Agora, Main Library and Kortepohja) with other student organizations (ESN, IDESCO and AISEC) where every day will be dedicated to each continent and students from that continent can come up and sign up for their name and meet Finnish people and also sign up for different cultural exchange programs and each one teach one. 
I’m hoping that this will create a more integrated living atmosphere as students do not need to make extra efforts to make new friends; they can just pass by and say hello and sign up for our ’matching list’.