Aihearkisto: vaaliteemat

Manifesto of an international candidate

My main goal is making our university a more ’International Friendly Place’.

My Agenda / Poster:

1. Make International Students feel more ’Inclusive’:
I would like to achieve the goal of implementing English as one of the official languages in council meetings, student activities and any other events. This, in my opinion, would make international students more interested in the day to day activities of the university.

2. ’Integrat ing’ International Students with Finnish students:
I would like to create an atmosphere where there is a higher interaction between local finnish students and international students. It could be the exchange of knowledge, culture or learning the actual language. If I am elected, I would like to create a ’World Week’ in 3 different locations (Agora, Main Library and Kortepohja) with other student organizations (ESN, IDESCO and AISEC) where every day will be dedicated to each continent and students from that continent can come up and sign up for their name and meet Finnish people and also sign up for different cultural exchange programs and each one teach one. 
I’m hoping that this will create a more integrated living atmosphere as students do not need to make extra efforts to make new friends; they can just pass by and say hello and sign up for our ’matching list’.

Sitoutumaton tai ei – kuha on arvot!

Viimeaikaisessa keskustelussa on puhuttanut politiikan määrittely ja se, mitä on puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Näkemys tuntuu olevan se, ettei sitoutumattomilla ryhmillä ole poliittisia kantoja tai yhteisiä arvoja. Vaikka meidän ryhmämme eivät aja puoluepoliittisia ideologioita, se ei tarkoita, etteikö meillä olisi yhteistä arvopohjaa. Meidän arvomme näkyvät ryhmien yhteisissä vaaliteemoissa, joihin kaikki ehdokkaamme ovat sitoutuneet. Yhteiset teemat takaavat myös sen, ettei yksittäisen äänestäjän ääni mene hukkaan.

Sitoutumattomilla ehdokkaillakin on oma, henkilökohtainen kantansa valtakunnalliseen puoluepolitiikkaan, mutta meidän sitoutumattomien ryhmien toiminnassa se ei ole keskiössä. Me teemme politiikkaa opiskelijoiden hyväksi ensisijaisesti paikallisella tasolla, ilman puolueita. Tämä ei tee politiikastamme yhtään vähäpätöisempää.

Ylioppilaskuntapolitiikka kuuluu mielestämme kaikille riippumatta siitä, kumpuavatko arvot puoluepolitiikasta vai opiskelijajärjestötaustasta. Toimijoiden moninaisuus ja erilaiset taustat ovat ylioppilaskunnalle ja ylioppilaskuntapolitiikalle eduksi. Me haluamme kehittää tätä yliopistoa ja tätä ylioppilaskuntaa yhdessä eteenpäin – kaikkien kanssa avoimesti keskustellen. Meidän ylioppilaskunnassamme on sijaa kaikille.

Yhteisen JYYn puolesta:
Järjestöjen ääni: Alvarin unioni, Luonnontieteilijät, Pörssi&Dumppi