Aihearkisto: toimintatavat

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2015

Tänään pidettiin Pörssi&Dumpin ehdokkaiden yhteinen tapaaminen, jossa käytiin läpi ryhmän vaaliteemat JYYn edustajistovaaleihin.

Tulevien vaalien teemat myötäilevät P&D:n pitkäjänteistä työtä edustajistossa opiskelijoiden edun mukaisesti. Lue tästä mitä teemamme ”Opiskelijan parempi arki”, ”Koulutuksessa on parannettavaa” ja ”JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia” pitävät sisällään syksyn vaaleissa.

Opiskelijan parempi arki

 • Opiskelijaruokailu: tavoitteena hyvä, maistuva ja ravitseva ruoka kohtuullisella hinnalla. Opiskelijaruokaloiden aukioloaikojen tarkastelu, ja nopean ruokailun mahdollistaminen myös ruuhka-aikana.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa myös jatkossa.
 • Opintopsykologi on saatava vihdoin Jyväskylän yliopistoon! Hyvis-toiminta on hyvä alku, mutta sillä ei pystytä korvaamaan asiatuntijaa.

Koulutuksessa on parannettavaa

 • Joustavan opiskelurytmin mahdollistaminen 24h auki olevilla tiloilla sekä ryhmätyötilojen lisäämisellä. Tyhjillään olevat luokkatilat opiskelijoiden käyttöön.
 • Kurssien suorittaminen joustavammaksi hyödyntämällä E-tenttejä, verkkokursseja, kesäopintoja. Näissä huomioitava myös kurssien tutkintorelevanttius.
 • E-kirjojen käytön lisääminen kurssikirjoina.
 • Yliopiston tulee tarjota riittävät tilat kaikille ainejärjestöille! Ainejärjestötilat luovat kulttuuria ja mahdollistavat kohtaamisia.
 • JYYn tulee toimia opiskelijoiden äänenä uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa. Opiskelijoiden mielipiteet ja hyvinvointi otetaan huomioon!
 • JYYn tulee osaltaan aktiivisesti seurata koulutuksen laadun kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
 • Valmistumisen esteet on purettava. Esimerkiksi osassa tiedekunnista tutkintoon pakollisena kuuluvia kursseja ei järjestetä vuosittain.
 • JYU mainostaa itseään monitieteisenä yliopistona ja tämä on myös linjattu strategiassa. Tämä tavoite on konkretisoitava yhdenmukaisilla tutkintorakenteilla sekä aidolla yhteistyöllä tiedekuntien välillä.

JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksukorotuksille stoppi! JYYn taloutta kehitettävä kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla.
 • Aktiivinen ja avoin tiedottaminen JYYn ja sen omistamien yritysten taloudellisesta tilanteesta (esimerkiksi budjetin toteutuminen)
 • JYY lähemmäs ainejärjestöjä – ainejärjestöt lähemmäs JYYtä! JYYn ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Ainejärjestöillä on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää myös JYYn toiminnassa nykyistä paremmin.
 • JYYn yritysyhteistyötä tulee kehittää, laajentaa ja monipuolistaa ennestään.
 • Osaamisperusteiset henkilövalinnat ovat ainoa oikeudenmukainen ja ylioppilaskuntaa oikeasti hyödyttävä valintatapa. Pätevimmät valittava kaikkiin tehtäviin.

 

P&D:n vaaliteemat

Pörssi&Dumpin on listannut tavoitteitaan ensi edustajistokaudelle. Nämä antavat kuvan siitä, millaista ryhmää ja ajatusmaailmaa äänestät P&D:n valitessasi. Emme siis suinkaan ole sikoja säkissä! Pidämme opiskelijan etusijalla kampuksella, ja mielestämme koulutus ansaitsee suurimman kehityshuomion.

P&D:lle on tärkeää toimintatapojaan noudattaen pyrkiä vaikuttamaan vain opiskelijaa suoraan koskettaviin asioihin.

Tutustu Pörssi&Dumpin vaaliteemoihin tarkemmin täällä! Perehdy myös ehdokkaisiimme ja heidän ajatuksiinsa tarkemmin edustajistovaalikoneessa. Testaa yo-maailmankatsomuksesi ja löydä P&D-suosikkisi!

PD-sydän

P&D-ehdokkaasi kampuksella tunnistat myös tästä merkistä!