Aihearkisto: toimintasuunnitelma

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2015

Tänään pidettiin Pörssi&Dumpin ehdokkaiden yhteinen tapaaminen, jossa käytiin läpi ryhmän vaaliteemat JYYn edustajistovaaleihin.

Tulevien vaalien teemat myötäilevät P&D:n pitkäjänteistä työtä edustajistossa opiskelijoiden edun mukaisesti. Lue tästä mitä teemamme ”Opiskelijan parempi arki”, ”Koulutuksessa on parannettavaa” ja ”JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia” pitävät sisällään syksyn vaaleissa.

Opiskelijan parempi arki

 • Opiskelijaruokailu: tavoitteena hyvä, maistuva ja ravitseva ruoka kohtuullisella hinnalla. Opiskelijaruokaloiden aukioloaikojen tarkastelu, ja nopean ruokailun mahdollistaminen myös ruuhka-aikana.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa myös jatkossa.
 • Opintopsykologi on saatava vihdoin Jyväskylän yliopistoon! Hyvis-toiminta on hyvä alku, mutta sillä ei pystytä korvaamaan asiatuntijaa.

Koulutuksessa on parannettavaa

 • Joustavan opiskelurytmin mahdollistaminen 24h auki olevilla tiloilla sekä ryhmätyötilojen lisäämisellä. Tyhjillään olevat luokkatilat opiskelijoiden käyttöön.
 • Kurssien suorittaminen joustavammaksi hyödyntämällä E-tenttejä, verkkokursseja, kesäopintoja. Näissä huomioitava myös kurssien tutkintorelevanttius.
 • E-kirjojen käytön lisääminen kurssikirjoina.
 • Yliopiston tulee tarjota riittävät tilat kaikille ainejärjestöille! Ainejärjestötilat luovat kulttuuria ja mahdollistavat kohtaamisia.
 • JYYn tulee toimia opiskelijoiden äänenä uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa. Opiskelijoiden mielipiteet ja hyvinvointi otetaan huomioon!
 • JYYn tulee osaltaan aktiivisesti seurata koulutuksen laadun kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
 • Valmistumisen esteet on purettava. Esimerkiksi osassa tiedekunnista tutkintoon pakollisena kuuluvia kursseja ei järjestetä vuosittain.
 • JYU mainostaa itseään monitieteisenä yliopistona ja tämä on myös linjattu strategiassa. Tämä tavoite on konkretisoitava yhdenmukaisilla tutkintorakenteilla sekä aidolla yhteistyöllä tiedekuntien välillä.

JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksukorotuksille stoppi! JYYn taloutta kehitettävä kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla.
 • Aktiivinen ja avoin tiedottaminen JYYn ja sen omistamien yritysten taloudellisesta tilanteesta (esimerkiksi budjetin toteutuminen)
 • JYY lähemmäs ainejärjestöjä – ainejärjestöt lähemmäs JYYtä! JYYn ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Ainejärjestöillä on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää myös JYYn toiminnassa nykyistä paremmin.
 • JYYn yritysyhteistyötä tulee kehittää, laajentaa ja monipuolistaa ennestään.
 • Osaamisperusteiset henkilövalinnat ovat ainoa oikeudenmukainen ja ylioppilaskuntaa oikeasti hyödyttävä valintatapa. Pätevimmät valittava kaikkiin tehtäviin.

 

Järjen ääni raikunut viime edareissa

JYYn ensi vuoden tosu sai P&D:ltä eniten korjaushuomioita. P&D:n edustajia ei tullut valituksi JYYn ensi vuoden hallitukseen.

Syksyn kuumimpia puheenaiheita ovat olleet JYYn ensi vuoden toimintasuunnitelma (tosu) ja budjetti sekä hallitus- ja puheenjohtajavalinnat. P&D osallistui aktiivisesti alusta alkaen toimintasuunnitelmavalmisteluun. Alkuperäisideat ovat luettavissa alempana blogissa, ja vaikka niistä osa ei mahtunutkaan hallituksen lokakuiseen tosuluonnokseen, P&D jatkoi vielä tosuiltakoulussa ja myöhemmin edarissa aloitteiden ajamista. Edarissa P&D olikin selkeästi aktiivisin viime hetken muutoksia ehdottava ryhmä.

Muutosehdotuksia tuli noin 20 kappaletta. P&D sai läpi aloitteet koskien muun muassa maisterivaiheen opiskelijoiden tutoroinnin parantamista, järjestöyhteistyöhön konkretian lisäämistä, kv-puolen toimijoiden välisen yhteistyön lisäämistä ja kunnollisten perioditaukojen vaatimista. Hylätyiksi tulivat taas ideat esimerkiksi palstaviljelyn siirtämisestä täysin KVAT:n toiminnan alle sekä tunnelmaa keventäväksi tehty aloite JYYn lakkauttamisesta ja varojen jakamisesta ainejärjestöille.

P&D:stä ehdolle JYYn hallitukseen asettuivat pörssiläiset Kalle Jokinen ja Elina Rintala. Neuvottelut sujuivat liittoutuneena Keskustaopiskelijoiden Petri Toivolan kanssa siten, että jokainen näistä kolmesta ehdokkaasta tai ei yhtäkään heistä tulisi ottaa hallitukseen. Taktiikkaa perusteltiin varsinkin järjen ääneen ja osaamiskompetensseihin vedoten. Vastaneuvottelupuolena toimi Grönionin, Demariopiskelijoiden ja Jyvivan ryhmäliittouma.

Lopulta P&D:n ja Keskustaopiskelijoiden liittouma jäi hallitusehdotelman ulkopuolelle eikä jälkikäteistarjouksista huolimatta ulkopuolelle jääneitä hyväksytty mukaan, vaikka kaikki osapuolet tuntuivat olevan tyytymättömiä kolmen ryhmän koalitiohallitukseen. Tähän P&D vastasi tarjoamalla vastalistoja ehdotetuiksi listoiksi. Jännittävät äänestysvaiheet ja listaehdotelmat ovat luettavissa Jylkkärin sivuilta.

P&D:n ryhmävastaavina toimivat jatkossa Kerttuli Koivisto ja Jyri Hämäläinen. Mainittakoon myös, että hallitukseen ehdolla ollut Jokinen sai paikan Jyväskylän ylioppilaslehden johtokunnasta.

Edustajiston kokouksessa 17.11.2010 edaattoreina toimivat Aarne Töllinen, Hanna Kauppila, Kati Kukkonen, Sanni Parkkinen, Juha Lintula, Kaisa Seppo ja Jyri Hämäläinen.

2.12.2010 edustamassa olivat Eemeli Jokinen, Aarne Töllinen, Hanna Kauppila, Juha Lintula, Kaisa Seppo, Jyri Hämäläinen ja Markus Hemminki.

Seuraavan kerran edustajisto kokoontuu vuoden 2011 puolella.