Aihearkisto: SYL

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu – opiskelija, mistä maksat?

Syksyisin jokaiselle Jyväskylän yliopiston opiskelijalle tulee maksettavaksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan – JYYn jäsenmaksu. Tämän jäsenmaksun maksaminen on ehtona yliopisto-opiskelijaksi ilmoittautumiseen. Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys perustuu pohjimmiltaan yliopistolakiin, jossa mainitaan jokaisen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelevat kuulumaan ylioppilaskuntaan. Jyväskylän yliopistossa opiskellessasi tulet siis kuulumaan automaattisesti Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan, eli JYYn jäseneksi, ja siten maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun.

Yliopistolaissa on myös määritelty ylioppilaskunnalle kuuluvia tehtäviä, joita toteuttaakseen ylioppilaskunnat ovat valtuutettuja keräämään jäsenmaksua. Lukuvuodelle 2016–2017 JYYn jäsenmaksun suuruus on 130,50€. Samaan aikaan jäseniä JYYllä on n. 12 500. Mihin nämä opiskelijoiden kerätyt jäsenmaksuvarat käytetään, ja mitä sillä saa?

jyy_syl_yths

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan JYYlle, mutta koko summa ei kuitenkaan jää oman ylioppilaskunnan käytettäväksi. Ylioppilaskuntien tehtävänä on järjestää opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Tänä vuonna YTHS:n osuus jäsenmaksusta on 54€.

YTHS pitää valtakunnallisesti huolen kaikkien yliopisto-opiskelijoiden terveydestä. Ylioppilaskunnan jäsenenä olet siten oikeutettu käyttämään kaikkia YTHS:n palveluja, joista suurin osa on käytössäsi ilman lisämaksuja. Näin ollen vuosittaisella jäsenmaksulla opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluita niin paljon kuin tarvitsevat.

Ylioppilaskunnilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen opiskelijoiden edunvalvontarooli. Valtakunnallisesti korkeakouluopiskelijoiden etua valvoo ensisijaisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, johon kuuluu Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. Lisäksi JYY on vapaaehtoisena jäsenenä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:ssa. SYL:lle ja OLL:lle kohdistettavien maksujen suuruus on n. 6€.

Loppuosa jäsenmaksusta jää JYYn käyttöön, ja näillä varoilla toteutetaan paikallisesti yliopistolaissa määriteltyjä tehtäviä:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

jyy_jasenmaksu

Ylioppilaskunnan ydintehtävänä on toimia opiskelijan edunvalvojana yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnat valvovat korkeakouluopiskelijoiden etua niin valtakunnallisesti, ennen kaikkea SYL:n kautta vaikuttamalla, kuin paikallisesti, yhteistyössä oman yliopiston kanssa. JYYllä on palkattuna henkilöstönä niin jäsen- ja järjestöasioiden, korkeakoulupolitiikan, sosiaalipolitiikan kuin kansainvälisten asioidenkin asiantuntijat, jotka pitävät huolen ylioppilaskunnan jäsenten edunvalvonnasta. Jäsen- ja järjestöpalveluiden, sekä edunvalvontatehtäviin kuuluvien sektoreiden osuus kattaa reilun 20€ osan jäsenmaksusta.

JYY järjestää myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Mm. vuosittainen JYYrock ja viikoittainen Kampus Kinon elokuvaillat ovat merkittävä osa JYY kulttuuritapahtumista. Näiden lisäksi monet perinteiset tapahtumat, kuten JYYn vappu sekä erilaiset bileet kuuluvat JYYn kultturisektorin piiriin. Kulttuuritoiminnan kokonaisosuus jäsenmaksusta on 12€ luokkaa.

JYYn tiedotustoiminta perustuu niin henkilökuntaan kuuluvaan tiedottajaan, kuin ylioppilaslehti Jylkkäriin. JYYn sääntöjen mukaan ylioppilaslehti keskittyy käsittelemään Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön näkökulmasta keskeisiä asioita, ja toimii monipuolisena keskustelualustana opiskelijoille ajankohtaisista kysymyksistä. Ylioppilaslehti Jylkkärin osuus jäsenmaksusta on n. 8,5€, ja muun tiedotustoiminnan n, 4,5€.

Edelliseltä vuodelta merkittävänä yksittäisenä syynä jäsenmaksukorotukselle oli ennen kaikkea ylioppilastalo Ilokiven remontti, joka toi jäsenmaksuun n. 15€ korotuksen. Lisäksi vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin on varauduttu jäsenmaksuvaroin.

Näiden suurimpien JYYn varsinaisen toiminnan kuluerien lisäksi ylioppilaskunta järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, toteuttaa omaa kehitysyhteistyötä erilaisin projektein, ja huolehtii ympäristövastuun toteutumisesta.

Marraskuun edustajiston kokouksessa päätetään ylioppilaskunnan budjetti seuraavalle vuodelle. Miltä ylioppilaskuntien taloudellinen tulevaisuus näyttää, ja onko jäsenmaksukorotuksille jatkossakin painetta selviää myöhemmässä blogitekstissä.

JYY sanoi tahdon

Kalevalan päivänä 28. helmikuuta JYYn edustajisto kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa. Paikalla Ilokiven ruokalassa oli hieman normaalia enemmän väkeä – myös yleisöä kuuntelemassa – sillä käsiteltäisiinhän yhtenä asiakohtana JYYn hallituksen esitys kannattaa tasa-arvoisen avioliittolain kansalaisaloitetta. Aihe onkin puhuttanut männäviikolla valtakunnassamme kuin pollen potka kebabissa.

Paikalla P&D:stä olivat JuhoKerttuliFrans, KalleJanne ja MikkoMuutamia minuutteja yli viiden edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen. Liekö maistiaiset kevätauringosta ladanneet virtaa kokousväkeen, sillä hiljaisuus ei meinannut laskeutua saliin hetkeen. Puheenjohtaja paukutti kuitenkin nuijalla tahtia ja kokous nytkähti liikkeelle.

Sitten, aivan alkumetreillä, polkaistiin kuitenkin jarrua. Edustajisto sai vierailevilta Bal Rashmi Society -järjestön edustajilta raportin JYYn kehitysyhteistyöprojektista Intiassa. Hyvä, mutta esitelmän venyessä ehkä hieman suunniteltua pidemmäksi yllättävän monen ryhmän edustajat näyttivät löytäneen jotain mielenkiintoista älypuhelimistaan tai edessä pyörivistä papereista. Ilmeisesti kuuloelimet olivat kaikilla kuitenkin toiminnassa, koska raportoinnin päätyttyä sen pitäjät saivat raikuvat aplodit.

Seuraavaksi edustajiston eteen astui Turkka Sinisalo, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) hallituksen jäsen sekä JYYn SYL-kummi. Edustajistolla oli Turkalle kysymyksiä, joista polttavin oli varmastikin kysymys koskien Voima-lehden väitettä SYLin ajautumisesta paniikkiin opintotukijärjestelmän uudistamisen keskusteluissa. ”Syllin hallitus ei tee paniikkiratkaisuja”, kommentoi Sinisalo.

Ilmoitusasioita oltiin käsitelty tunnin ajan, kunnes kohdan päätteeksi kulimme uudistuksesta, joka tuntuu jokaisen opiskelijan lompakossa: MasterCard-opiskelijakortista! Syksystä 2013 alkaen tuotettava kortti tulee jyräämään nykyisen Lyyra-järjestelmän Suomen opiskelijaliikkeiden yhteisellä päätöksellä. Pian kylterit eivät siis ole enää tunnistettavissa baaritiskiltä muovirahan heiluttamisesta, vaan MasterCard löytyy kaikkien opiskelijahaalareiden taskusta.

Sitten pääsimme asialistan kliimaksiin: hallituksen esitykseen siitä, että JYYn tulisi kannattaa kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Puheenjohtaja avasi keskustelun sillä seurauksella, että salin täytti hetkeksi jännittynyt hiljaisuus. Kokousväki pälyili toisiaan, kunnes Kristillisten opiskelijoiden pöydästä havahduttiin ensimmäiseen puheenvuoropyyntöön. Sen jälkeen puheenvuoroja kuultiin muistakin edustajistoryhmistä ja lopulta keskustelu oli niin vilkasta kuin saattoi ennakoida.

Melko pian siirryttiin onneksi äänestämään. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena JYY antoi tukensa kansalaisaloitteelle. Olen lopputulokseen tyytyväinen, vaikka voidaan toki pohtia, kuuluuko valtakunnan tason aloitteiden käsittely juuri JYYn tehtäviin. Mielestäni ylioppilaskunnan pitäisi ensisijaisesti edistää paikallisesti opiskelijoita koskettavia asioita. Kuitenkin myös suurempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin voidaan ottaa kantaa, kunhan pidetään jalat maassa sekä ymmärretään mittakaava ja omat todelliset vaikuttamismahdollisuudet. Joskus kannanotto on suotavaakin, kuten nyt, ja olemmehan ylioppilaskuntanakin osa yhteiskuntaa emmekä erillinen osasto. Yliopistolaissakin muotoillaan ylioppilaskuntien tehtäviksi valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Kun kansalaisaloitteen kannattamisen asiakohta oli saatu päätökseen, oli esityslistalla jäljellä enää henkilövalintoja. Opiskelijaedustajia valittiin esimerkiksi Sonaatti Oy:n, Kampus Data Oy:n sekä eri kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöiden hallituksiin, yliopistokollegioon sekä tiedekuntaneuvostoihin. JYYn hallituksessa vuonna 2013 istuva P&D:n Ville Ranta mainittiin hallitusvastuunsa ansioista näissä kohdissa useaan kertaan. Kokouksen pöytäkirja tulee lähiaikoina nähtäville JYYn sivuille.

PS. SYL-kummi Sinisalo toisti esittäytymisessään muutamaan kertaan perinteisen sanonnan: ”Mitä ylioppilaat tänään, sitä kansa huomenna.” Toivottavasti asia on juuri näin!