Aihearkisto: Sohwi

Edustajiston kokous – mitä se on?

JYYn ylintä päätösvaltaa käyttävä 41-paikkainen edustajisto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Noin viikkoa ennen kokousta lähetetään esityslistat edaattoreille, jotka tutustuvat tulevan kokouksen käsiteltäviin asioihin. Ryhmävastaava kyselee ennen esityslistojen lähettämistä ryhmämme sähköpostilistalla, josko joku ei ole pääsemässä kokoukseen, koska silloin esityslista lähetetään ensimmäiselle varasijalla olevalle, joka on oikeutettu tulemaan kokoukseen.Pörssi&Dumppi kokoontuu perinteisesti ennen kokousta Sohwiin jutustelemaan esityslistan sisällöstä. Ennen tätä saatetaan käydä melko värikkäitäkin keskusteluita P&D:n sähköpostilistalla aiheista, jotka herättävät ryhmämme jäsenten tuntoja. Sohwissa saatetaan tavata ohimennen tai tarkoituksellakin muiden ryhmien edustajia, joiden kanssa voidaan vaihtaa mielipiteitä ja kuulumisia.

Sohwista P&D siirtyy Ilokiveen, jossa olemme aina istuneet keskellä ruokalaa, eli edustajiston kokoussalia. Mikään kiveen hakattu tuo istumapaikka ei ole, mutta olemme pitäneet puolemme halusta olla ”keskellä” kaikkia ryhmiä. Paikka luo mukavan keskusteluetäisyyden kaikkiin ryhmiin, jos tällaiseen on tarvetta kokouksen aikana. Muut ryhmät ovatkin kunnioittaneet mahdollisuutta vakiopaikkaamme, joten kiitos heille siitä.

Edustajiston kokous alkaa pienellä kahvittelulla, jolloin jokainen edaattori saa juomansa kylkeen voileipiä. Joinain hienoina päivinä edustajisto on saanut munkkeja, pitsaa ja jopa makkaraa. Parempi pitää edaattorit kylläisinä, niin kaikki ovat lähtökohtaisesti jo tyytyväisempiä kokoukseen. ;)

Mitä kokouksessa tapahtuu aina?

1. Nimenhuuto
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Edaattorit valitsevat keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa (palkkiona ilmainen ruokalippu Ilokiveen) ja kolme ääntenlaskijaa, joista yksi toimii ääntenlaskijoiden vanhimpana (eli julistaa äänestysten tuloksen edustajistolle)

3. Esityslistan hyväksyminen
Tässä vaiheessa voidaan lisätä, muokata tai poistaa kohtia.

4. Ilmoitusasiat
Hallitus kertoo kuulumisensa, eli mitä viime edustajiston kokouksen jälkeen on tapahtunut ja miten vuoden alussa hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa on toteutettu. Tämän jälkeen yliopiston hallituksen edustaja kertoo kuulumiset pääkallopaikalta. Sitten muilla opiskelijaedustajilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoronsa ja kertoa edustajistolle kampuksen kuulumisia. Viimeisenä puheenvuoron voi käyttää taho, jolla on jotain ilmoitusasiaa.

Näiden neljän perusalkupalikan jälkeen edustajisto käsittelee kohtia, jotka ovat kulloinkin ajankohtaisia. Ne vaihtelevat kokouksittain, mutta usein ne koskevat ylioppilaskylän rakentamiseen liittyvää rahoitusta, henkilövalintoja tiedekuntaneuvostoihin ja muihin toimielimiin. Vuosittain hyväksytään ylioppilaskunnan seuraavan vuoden jäsenmaksu, budjetti ja toimintasuunnitelma. Samoin vuosittain valitaan myös ylioppilaskunnan hallitus, SYLon hallitustyrkky ja edustajiston puheenjohtajisto. Kahden vuoden välein edustajisto valitsee edustajan yliopiston hallitukseen. Joskus edustajisto kohtaa Jylkkärin päätoimittajan valinnan ja myös pääsihteerin valinnan. Vielä harvemmin on nähty äänestys ylioppilaskunnan hallituksen nauttimasta luottamuksesta, mutta tällainenkin kohdattiin viime keväänä.

Useista asioista siis äänestetään. Äänestys voi tapahtua käsiä nostamalla tai suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskijoille haasteellisempi, mutta kenties nopeampi, on käsinostoäänestys. Kaikkeen se ei kuitenkaan sovellu ja edustajistolla on oikeus käyttää suljettua lippuäänestystä haluamissaan äänestyksissä. Tällöin laput jaetaan pöytiin ääntenlaskijoiden toimesta ja ne kerätään yksitellen nimihuudolla takaisin. Äänestyksen aikana kaikki äänivallattomat pyydetään pois Ilokiven ruokalasta, eli hallitus, toimihenkilöt ja muut ulkopuoliset edustajat siirtyvät Ilokiven eteiseen tai pihalle. Myös edaattorit siirtyvät kokoussalin ulkopuolelle ääntenlaskun ajaksi, jotta ääntenlaskijat saavat parhaimman työrauhan. Kun äänet ovat laskettu, kutsutaan edustajisto takaisin kokoussaliin, jossa ääntenlaskijoiden vanhin kertoo tuloksen.

Joskus äänestys joudutaan ottamaan uusiksi. Syynä saattaa olla väärä määrä jaettuja äänestyslappuja suhteessa läsnäoleviin edaattoreihin. Tärkeää onkin muistaa ilmoittaa pääsihteerille, jos joutuu poistumaan kokouksesta muualle, jotta läsnäolevien edaattoreiden lukumäärä on aina tiedossa.

Muut asiat
Näitä ei juuri yleensä ole, mutta tarpeen vaatiessa joitain asioita voidaan käsitellä omana kohtanaan.

Aloitteet ja kyselyt
Edustajistolle voidaan laatia aloitteita edustajistoryhmien tai muiden opiskelijaryhmien toimesta. Edustajisto käsittelee aloitteen ja päättää sen lähettämisestä hallitukselle toimenpiteitä varten. Aloite voidaan myös päättää antaa edustajistolle tai hallitukselle tiedoksi. Tällöin se ei vaadi konkreettisia toimenpiteitä. Joskus kokoukset voivat kestää aika pitkään, jolloin aloite saatetaan pöydätä, eli siirtää sen käsittely seuraavaan kokoukseen. Aloitteet voivat koskea oikeastaan mitä vain, joka koetaan koskettavan JYYtä ja sen toimintaa. Aloitteita on nähty yliopiston pääomittamisesta, kampuksen jalkapallomaaleista, tenttiakvaariosta, ryhmätyötiloista, tavaravarastosta, Setan jäsenyydestä, kierrätyspisteistä…

Edustajiston kokoonpanot ja erot
Usein edustajiston jäsen muuttaa työharjoittelun tai vaihdon takia, jolloin hänelle voidaan myöntää tilapäinen tai ”kokonainen” ero edustajistosta. Myös valmistuminen tai kokonaisvaltainen työsuhde yliopistolle aiheuttaa erovelvollisuuden. Tällöin eroavan edaattorin tilalle nousee saman ryhmän ensimmäinen varajäsen, jonka tilalle nousee taas uudeksi varajäseneksi vaaleissa menestynyt ehdokas. Eroamisesta pitää muistaa ilmoittaa pääsihteerille sähköpostitse ennen kokousta.

Kokous päättyy
Edustajiston jäsenet siirtyvät Sohwiin rentoutumaan ja vaihtamaan kuulumisia yli ryhmärajojen!