Aihearkisto: järjen ääni

P&D:n vaaliohjelma 2019

P&D haluaa, että JYYn toiminnassa keskitytään ennen kaikkea ylioppilaskunnan ja yliopiston sisäisiin asioihin, sekä valvotaan opiskelijoiden etuja paikallisesti ja kansallisesti niiden asioiden piirissä, jotka opiskelijoiden arkeen vaikuttavat.

Tämän ajatuksen pohjalta P&D:n vaaliteemat on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka tiukasti linkittyvät toisiinsa. Nämä kolme kategoriaa ovat Opiskelijoiden hyvinvointi, Järjestöjen hyvinvointi ja Ylioppilaskunnan hyvinvointi.

 

Opiskelijoiden hyvinvointi

P&D keskittyy siihen, että useista eri osatekijöistä koostuva opiskelijoiden hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukkaita opiskelutiloja, jotka ovat saatavilla eri vuorokauden aikoihin sekä, ettei itse opiskelun sijaan tarvitse stressata jonkun järjestelmän toiminnasta.

Myös saatavilla olevat opintopsykologin palvelut ovat tärkeä teema opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Nykyisellään yliopistolla ei työskentele yhtään Opintopsykologia, vaikka jokaisella korkeakouluopiskelijalla on oikeus opintopsykologin tarjoamiin palveluihin ja keskusteluapuun. Tähän on tultava muutos yliopiston toiminnassa.

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi haluamme, että Jyväskylän yliopisto siirtyy käyttämään anonyymiä tenttimisjärjestelmää. Anonyymillä tenttimisellä varmistetaan opiskelijoiden reilu arvostelu ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi opiskelijanumeron avulla.

Mielestämme myös kotikansainvälistymistä ja vaihto-opiskelijoiden kanssakäymistä paikallisten opiskelijoiden kanssa tulee kehittää JYYn toimesta. Käytännön ratkaisuna tähän tulisi varmistaa, että jokaisen vaihto-opiskelijan tutor olisi vähintään samasta tiedekunnasta ja mielellään opiskelisi samaa pääainetta kuin hänen tutoroitavansa. Lisäksi kielellistä saavutettavuutta JYYn piirissä tulee parantaa.

 

Järjestöjen hyvinvointi

Yliopistolla toimii monia erilaisia järjestöjä, joiden hyvinvoinnin takaamiseksi JYYn tulisi kohdentaa tukensa aina kyseiselle järjestölle parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti pienten järjestöjen toiminnan takaamiseksi myös rahallinen tuki on tärkeää, mutta ennen kaikkea tulee tarjota aineetonta tukea, jonka kautta järjestöt voivat itse kehittää toimintaansa. JYYn tulee tarjota apua ja olla aktiivisesti tukemassa järjestöjä edunvalvonnassa ja tila-asioissa.

JYYllä on lisäksi keskeinen asema järjestöjen välisen yhteistoiminnan ja vuoropuhelun edistämisessä esimerkiksi tarjoamalla kampukselta tiloja, joissa järjestöt voivat erilaisia tapahtumia järjestää. Fyysisten tilojen lisäksi JYYn tulee toimia aktiivisena kattojärjestönä ja tukea järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja tätä myöten poikkitieteellisyyttä yliopistossa.

JYYn tulee myös toimia aktiivisesti edistääkseen yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa ja auttaa tässä työssä sen piirissä toimivia järjestöjä. Tällä tavoin ylioppilaskunta pitää huolta järjestöjen hyvinvoinnista ja varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa.

 

Ylioppilaskunnan hyvinvointi

JYYn nykyinen organisaatiorakenne on tehoton ja kallis. Toiminnan organisointia kehittämällä ja uudelleen järjestelemällä voidaan saavuttaa parempi tehokkuus ja näin ollen saada enemmän irti kaikista niistä resursseista joita JYYllä on käytettävissään. Samalla pystytään korjaamaan ylioppilaskunnan kulurakennetta ja varmistamaan taloudellinen vakaus.

Ennen kaikkea ongelmallista on, että JYYn varsinainen toiminta on edelleen riippuvainen jäsenmaksuista. Tästä syystä viime edustajistokaudella lanseerasimme aloitteen jäsenmaksun suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta laskemisesta. Kun tämä aloite ei mennyt läpi edustajistossa, jatkoimme työtä aiheen ympärillä ja nyt JYYlle ollaan luomassa keskipitkän aikavälin taloussuunitetta, jonka yksi tavoite on jäsenmaksun suunnitelmallinen laskeminen.

Kulurakenteen suurin ja ilmeisin ongelma on Ilokiven alakerrasta aiheutuvat vuosittaiset kustannukset. Tulevan edustajistokauden aikana Ilokiven alakerran käyttöä tulee kriittisesti tarkastella ja suunnitella uudelleen, jotta sen tuottamat tappiot vähintään merkittävästi pienenisivät.

Jäsenmaksun suuruuteen voidaan vaikuttaa myös liiketoimintaa kehittämällä. Pitkässä juoksussa on mahdollista kerryttää yhä enemmän varoja varsinaisen toiminnan käyttöön liiketoiminnan puolelta. Tämä on P&D:n silmissä ainoa oikea kehityssuunta, jotta JYYn toiminnan jatkuvuus saadaan taattua, samalla laskien hallitusti ja suunnitelmallisesti jäsenmaksua.

Ylioppilaskunnan hyvinvointia voidaan lisätä myös sillä, että JYY aidosti ja aktiivisemmin kuuntelisi jäsenistönsä toiveita. Tämän toteuttamiseksi tulisi toteuttaa yhä enemmän ja aktiivisemmin jäsenkyselyitä ja ohjata toimintaa niiden tulosten perusteella.

Kevättä kohti

Heippa!
Täällä kirjoittelee tuore ensimmäisen kauden edaattori ja toisen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija. P&D imaisi minut mukaan toimintaansa jo viime syksynä, kun toimin edarivaaleissa ryhmämme vaalipäällikkönä yhdessä Elmeri Jorosen kanssa.

Syksy meni vauhdilla ja sen aikana ständeiltiin ahkerasti sekä P&D:n omalla ehdokasporukalla, että Järjestöjen ääni -vaalirenkaan eli Luonnontieteilijöiden ja Alvarin unionin kanssa – ja monta tuttua naamaa näkyykin nyt edarin riveissä. Koko vaalien äänestysprosentti nousi upeat kahdeksan prosenttiyksikköä ja P&D keräsi 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä huikealla 856 äänellä ja säilytti paikkansa isoimpana edustajistoryhmänä! Järjen äänen halutaan kuuluvan päätöksissä myös jatkossa.

Alkuvuosi on mennyt ripeästi ja JYY:n edustajiston kauden neljäs kokous oli torstaina 22.3. Kokouksen alkupuolella päästiin kuulemaan JYY:n hallituksen kuulumisia ja katsausta heidän viimeaikaiseen toimintaan. Kokouksen isoimpina asioina oli kuitenkin ylioppilaskunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen.

Näihin asioihin P&D:n porukasta monella on ymmärrystä ja edellisellä viikolla järjestetyssä iltakoulussa meistä monet olivat paikalla tutustumassa tarkemmin avainlukuihin ja edellisvuoden toimintaan, jossa myös kysymyksille oli hyvin aikaa. Talouspäällikkö Jenni-Mari Penttinen oli sekä iltakoulussa, että kokouksessa kertomassa ja esittelemässä tilinpäätöstä tarkemmin ja hänelle myös meidän riveistä esitettiin kiitokset hyvin hoidetusta työstä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisen lisäksi vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Edustajisto päätti myös, että JYY lähtee mukaan Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja ylioppilaskuntien yhteiseen Guatemala-kehitysyhteistyöhankkeeseen vuosille 2019-2021, jossa pyritään edistämään mm. maya -opiskelijoiden koulutuksen saavutettavuutta, laatua sekä opiskelijavaikuttamista.

Jo tässä vaiheessa edarikautta on kertynyt valtavasti uusia kokemuksia, tietoa ja osaamista, ja mikä parhainta: yhdessä huikean porukan kanssa! P&D:n riveistä löytyy kokeneita konkareita, ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja kaikkea siltä väliltä. Tästä on hyvä jatkaa innolla kohti tulevaa!