Aihearkisto: järjen ääni

Kevättä kohti

Heippa!
Täällä kirjoittelee tuore ensimmäisen kauden edaattori ja toisen vuoden tietojärjestelmätieteen opiskelija. P&D imaisi minut mukaan toimintaansa jo viime syksynä, kun toimin edarivaaleissa ryhmämme vaalipäällikkönä yhdessä Elmeri Jorosen kanssa.

Syksy meni vauhdilla ja sen aikana ständeiltiin ahkerasti sekä P&D:n omalla ehdokasporukalla, että Järjestöjen ääni -vaalirenkaan eli Luonnontieteilijöiden ja Alvarin unionin kanssa – ja monta tuttua naamaa näkyykin nyt edarin riveissä. Koko vaalien äänestysprosentti nousi upeat kahdeksan prosenttiyksikköä ja P&D keräsi 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä huikealla 856 äänellä ja säilytti paikkansa isoimpana edustajistoryhmänä! Järjen äänen halutaan kuuluvan päätöksissä myös jatkossa.

Alkuvuosi on mennyt ripeästi ja JYY:n edustajiston kauden neljäs kokous oli torstaina 22.3. Kokouksen alkupuolella päästiin kuulemaan JYY:n hallituksen kuulumisia ja katsausta heidän viimeaikaiseen toimintaan. Kokouksen isoimpina asioina oli kuitenkin ylioppilaskunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen.

Näihin asioihin P&D:n porukasta monella on ymmärrystä ja edellisellä viikolla järjestetyssä iltakoulussa meistä monet olivat paikalla tutustumassa tarkemmin avainlukuihin ja edellisvuoden toimintaan, jossa myös kysymyksille oli hyvin aikaa. Talouspäällikkö Jenni-Mari Penttinen oli sekä iltakoulussa, että kokouksessa kertomassa ja esittelemässä tilinpäätöstä tarkemmin ja hänelle myös meidän riveistä esitettiin kiitokset hyvin hoidetusta työstä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisen lisäksi vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Edustajisto päätti myös, että JYY lähtee mukaan Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n ja ylioppilaskuntien yhteiseen Guatemala-kehitysyhteistyöhankkeeseen vuosille 2019-2021, jossa pyritään edistämään mm. maya -opiskelijoiden koulutuksen saavutettavuutta, laatua sekä opiskelijavaikuttamista.

Jo tässä vaiheessa edarikautta on kertynyt valtavasti uusia kokemuksia, tietoa ja osaamista, ja mikä parhainta: yhdessä huikean porukan kanssa! P&D:n riveistä löytyy kokeneita konkareita, ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja kaikkea siltä väliltä. Tästä on hyvä jatkaa innolla kohti tulevaa!

Keskitytäänpäs olennaiseen

Viime aikoina keskustelu edustajistovaalien ympärillä on pyörinyt asioissa joista edustajisto ei päätä. Vaikka ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen ja koulutusleikkauksiin liittyvät kysymykset ovatkin opiskelijoiden arjen kannalta tärkeitä asioita, tulisi keskustelun keskiössä olla ne asiat joista päätökset tekee edustajisto.

Sen sijaan, että kävisimme väittelyä pakkojäsenyydestä, meidän tulisi keskustella siitä, miten JYYstä tehtäisiin ylioppilaskunta, johon suurin osa opiskelijoista haluaisi kuulua riippumatta siitä onko sen jäsenyys pakollista vai ei. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi samantekevää mitä edaattorit ajattelevat pakkojäsenyydestä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi keskittyä siihen, miten teemme JYYstä paremman ylioppilaskunnan. Ylioppilaskunnan johon jokainen Jyväskylän yliopiston opiskelija haluaa kuulua.

Tämän tilanteen saavuttamiseksi JYYn toiminnasta tulee tehdä opiskelijalähtöisempää ja tuoda JYY lähemmäksi jokaista Jyväskylän yliopiston opiskelijaa. Yksinkertaisimpia keinoja tähän ovat esimerkiksi jäsenkyselyt, joiden myötä edustajiston tietoon tulee paljon paremmin ja kattavammin ne asiat, joita yliopistossa ja kampuksella tulisi parantaa. Samalla myös ylioppilaskunnan jäsenet voisivat kokea, että heidän mielipiteellä on merkitystä siihen mitä JYY tekee. JYYn kaikkien jäsenten tulisi kokea itsensä jyyläisiksi, ei pelkästään JYYn aktiivien.

JYYn tulisi siis näkyä opiskelijoiden arjessa yhä enemmän ja jäsenien tulisi tietää mitä kaikkea JYYssä tehdään heidän hyväkseen. Jo nykyisellään JYY tekee jäsenistönsä eteen todella paljon hyvää työtä erityisesti koulutuspoliittisella ja sosiaalipoliittisella sektorilla, mutta turhan pieni osa jäsenistöstä tietää tämän. Tuodaan JYY lähemmäksi ja osoitetaan toiminnalla, että jäseniä kuunnellaan. Tällä tavoin saadaan yhä useampi opiskelija tuntemaan itsensä jyyläiseksi ja haluamaan olemaan JYYn jäsen, oli se jäsenyys sitten pakollista tai vapaaehtoista.