Aihearkisto: ehdokkaat

Anna ääni järjelle – esittelyssä P&D:n poikkitieteellisiä ehdokkaita

Kuka olet?

Tiina Autio – 20Tiina Autio
Olen Tiina Autio ja tulen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta. Olen kolmannen vuoden psykologian opiskelija ja lähdin mukaan edarivaaleihin P&D:n listoille vaalinumerolla 20. Olen vaikuttanut kaksi vuotta Stimuluksen hallituksessa ja eläköityessäni tämän vuoden lopussa hallitushommista tunnen palavaa intoa päästä edelleen vaikuttamaan asioihin jatkossakin. Olen luonteeltani hyvin pohtiva ja tykkään tarkastella erilaisia ilmiöitä ja asioita monesta eri näkökulmasta.

Heidi Luoma – 52Heidi Luoma
Olen Heidi, jyväskyläläistynyt viidennen vuoden psykologian opiskelija. Alun perin muutin Jyväskylään vuonna 2012 saadessani opiskelupaikan yliopistosta kauppakorkeakoulun puolelta, mutta myöhemmin psykan opinnot veivät vahvasti mennessään. Suoritan ensi keväänä psykologiharjoitteluni, ja tämän lisäksi haaveissani olisi seuraavana syksynä yhdistää psykologin työ sekä kauppatieteiden opinnot. Vapaa-aikani on viimeiset vuodet koostunut monipuolisista järjestötehtävistä, kuten ainejärjestömme Stimuluksen puheenjohtajuudesta vuonna 2015, ja samassa porukassa toimin myös taloudenhoitajana vuotta aiemmin. Nykyinen edustajistokauteni alkoikin siis kaksi vuotta sitten, ja olen todella nauttinut siitä oppimalla paljon uutta. Kun en ole upottamassa elämääni opintoihin ja järjestöympyröihin, rentoudun lukemalla, liikkumalla, videopeleillä ja musiikilla.

Joonas Haggren – 24Joonas Haggren
Olen Joonas Haggren ja opiskelen viidettä vuotta Jyväskylän yliopistossa. Opiskelen pääaineenani yhteiskuntapolitiikkaa, mutta tällaisena generalisti tieteilijänä sivuaineita tulee kerrytettyä. Sivuaineina esim. kansantaloustiedettä, laskentatoimea, liikuntatieteitä ja viimeisimpänä ohjelmointia. Olen toiminut kaksi vuotta Fokus ry:n hallituksessa (talousvastaava, liikuntavastaava ja varapuheenjohtaja), tämän lisäksi olen ollut myös JYY:n liikuntavaliokunnassa sihteerinä. Olen vaikuttanut myös KOAS:in asukastoiminnassa sekä viimeisen vuoden ajan säätiön hallituksessa. Olen seuraillutkin järjestöjen ja JYYn toimintaa vähintäänkin aktiivisesti viimeiset vuodet. Tässä vaiheessa minusta tuntuu lähinnä siltä, että näin pitkän ja tarkan seurannan jälkeen haluan antaa ylioppilaskunnalle omaa osaamistani ja tietojani, edustajiston kautta. Minuahan voikin äänestää numerolla 24.

Iiro Kokkonen – 45Iiro Kokkonen
Vaalinumerolla 45 äänestät Iiroa, tai jotkut sanoo Ipeä, ja meitti opiskelee liikuntatieteellisessä kolmatta vuotta. Yllättäen olen aika liikunnallinen tyyppi, mutta harrastuksiin kuuluu myös rummunsoitto ja luonnossa oleskelu kun kerkiää. Mä en oo ujoimmasta päästä eli mun kanssa voi jutella ihan millon vaan mistä vaa!

Marika Jokinen – 36Marika Jokinen
Olen Marika Jokinen, psykologian opiskelija kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta. Vaaleissa olen ehdolla numerolla 36. Kuluneen vuoden olen toiminut Stimuluksen hallituksen puheenjohtajana ja tätä aiemmin yrityssuhdevastaavana.

Mitä asioita ajaisit edustajistossa?

Tiina:
Haluan edustajistossa edistää sellaista päätöksentekoa, joka tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista sekä lyhyellä että myös pidemmällä aikavälillä niin opiskeluissa kuin myös niiden ulkopuolella. Tehtäessä päätöksiä, jotka koskevat meitä opiskelijoita, olisi hyvä, että edustajistossa on henkilöitä, jotka osaavat tarkastella asioita myös psykologisesta näkökulmasta. Olen erittäin kiinnostunut etenkin sosiaalipoliittisista kysymyksistä, ja juuri niissä psykologista tietotaitoa tarvitaankin.

Lisäksi haluan erityisesti ajaa jäsenmaksuista saatavien varojen kohdistamista mahdollisimman paljon opiskelijoita hyödyttäväksi. JYY on opiskelijoita varten ja siksi rahojenkin pitäisi pääasiassa hyödyttää opiskelijoita mahdollisimman paljon. Lisäksi on paljon opiskelijoita, jotka eivät tiedä mistä maksavat kun siirtävät JYYn tilille vuosittaisen jäsenmaksun ja tämän takia olisikin tärkeää, että tieto kohteista, johon raha menee, olisi helposti ja löydettävissä selkeässä muodossa. Tähän liittyy myös JYYn tuominen lähemmäs opiskelijoita ja sitä haluan myös ajaa.

Heidi:
Edelleen haluaisin tuoda ihmisläheisiä näkökulmia kulloinkin pinnalla oleviin kysymyksiin. Psykologeilla ja jo psykologian opiskelijoilla on runsaasti kullanarvoista tietoa liittyen yksilöiden käyttäytymiseen, jaksamiseen ja näin ollen myös opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen, ja tämän kaiken hyödyntäminen yhteisen hyvän saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Monet asiat ovat meillä verrattain hyvin, mutta esimerkiksi opintotuen ja maksuttoman koulutuksen puolustaminen ovat asia, joka on jokaisen muistettava. Ympärivuorokautisten opiskelutilojen hankkimista sekä kaikkien JYYn jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta on tuettava.

Joonas:
Yksinkertaisesti pyrkiä järkevään taloudenpitoon, jossa jäsenistön tarpeita palvellaan mahdollisimman hyvin. JYY:n tarkoitus on ajaa opiskelijoiden asioita, joita jokaisen ainejärjestön ei kannata hoitaa erikseen. Haluaisin tuoda edustajiston lähemmäs kaikkia opiskelijoita. Hyvin aktiivisesti sivusta seuranneena JYY:n toimintaa huomaan kuinka vähän tietoa loppujen lopuksi JYY:n päätöksistä ja erilaisista toimenpiteistä netistä tai ylipäätänsä mistään löytyy. Aine- ja harrastejärjestöille tulisi tuoda entistä paremmin tietoon myös JYY ja antaa niille selvemmät vaikutuskanavat, jotta kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kertoa mielipiteensä.

Iiro:
Edustajistossa tuon päätöksentekoon omaa liikuntatieteellisen opiskelijan näkökulmaani. Minulle tärkeitä asioita on totta kai Jyväskylän yliopiston liikunnalliset asiat/päätökset ja pyöräilyn helpottaminen Jyväskylän alueella. Sen lisäksi olen sitä mieltä, että opiskelijoilla pitää olla erillinen tila pelkälle opiskelulle, joka olisi auki 24/7.

Marika:
Haluan vahvistaa JYYn yhteisöllisyyttä, sillä se on yksi merkittävimmistä yksittäisen opiskelijan arjen hyvinvoinnin kulmakivistä. Yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistamisessa esimerkiksi tutor-toiminnan koordinoiminen ja aine- ja harrastejärjestöjen monipuolinen tukeminen on JYYn tärkeä tehtävä. Lisäksi JYYn tulisi järkevöittää taloudenpitoa ja nykyaikaistaa tiedottamista. Ylioppilaskunnan tulisi toimia niin, että jäsenet kokevat jäsenyytensä merkitykselliseksi.

Miksi P&D?

Tiina:
Valitsin P&D:n siksi, että haluan edustajistossa olla puoluepoliittisesti sitoutumaton ja edustaa ainoastaan opiskelijoita, en jonkin puolueen näkemyksiä. Koska ainejärjestömme Stimulus on tehnyt paljon yhteistyötä Dumpin ja Pörssin kanssa, koin tämän yhteistyön myös edustajistossa luontevaksi. Lisäksi oman ainejärjestömme toiminta on hyvin samankaltaista kuin Dumpilla ja Pörssillä ja tämä tuntui oleelliselta edustajistoryhmän sisäisen viestinnän ja yhteistyön kannalta.

Heidi:
Lähdin P&Dn mukaan tuttujen tyyppien ja mukavan ilmapiirin vuoksi. Nykyisen edarikauden aikana olen myös huomannut, että porukastamme löytyy monipuolisia mielipiteitä, aktiivista osallistumista ja kannanottoa sekä tsemppaava asenne. On hienoa huomata, että tänä syksynä ehdolle on lähtenyt entistä enemmän porukkaa myös muista tiedekunnista!

Joonas:
Koska sen arvot ja tavoitteet ovat lähinnä omiani. P&D ja sen aktiivit eivät aja vain sen perustaneiden ainejärjestöjen etua vaan ylioppilaskunnan ja kaikkien jäsenien etua. Nimi on vain nimi. Itseasiassa näiden muutamien kampanjointi viikkojen aikana olen vakuuttunut entistä enemmän, että olen valinnut oikean ryhmän. P&D:llä on osaamista ja halua luoda entistä parempi ylioppilaskunta.

Iiro:
P&D tuntui oikealta puolueelta minun näkökulmilleni ja siellä on minunlaistani porukkaa/kavereita, vaikka olenkin liikuntatieteilijä! Tunnen, että P&D on oikea ryhmä minulle missä pääsen vaikuttamaan minulle tärkeisiin asioihin.

Marika:
Erään valveutuneen äänestäjän mukaan haluan kuulemma larpata ekonomia. Ei sentään. Valitsin P&D:n edustajistoryhmäkseni, sillä se on ainejärjestöpohjainen ja ajaa kaikkien opiskelijoiden asioita alasta riippumatta. Koen P&D:n vaaliteemat itselleni tärkeiksi. Kun vertailin P&D:tä muihin puoluesitoutumattomiin ryhmiin, P&D:n toimintakulttuuri ja rohkeus esimerkiksi aloitteisiin ja puheenvuoroihin edustajiston kokouksissa vaikutti valintaani. Vakuuttava tekeminen puhuu puolestaan.

Pörssi vai Dumppi?

Tiina:
Jos minulta olisi kysytty tämä kysymys vuosi sitten, olisin vastannut Dumppi. Ainejärjestömme menivät naimisiin, kun olin vielä pieni fuksi ja sisällytin tämän avioliiton osaksi identiteettiäni. Kuitenkin opintojeni edetessä aloin ymmärtää tämän olleen omaksuttu identiteetti. Marcian identiteettiteorian pohjalta aloin pohtia sitä kuka olen ja mitä elämältä haluan. Haluanko oikeasti sitoutua avioon yhden ainejärjestön kanssa loppuelämäkseni, vai antaisinko aikaa itselleni selvittää, mitä minä itse haluan? Oman identiteettini rakentumisen kannalta vastaan siis Dumpin sijaan uteliaisuudesta Pörssi.

Heidi:
Vanhassa opiskelijakortissani komeilee Pörssin tarra, haalarini ovat Stimpan keltaiset ja kotonani asuu dumppari, joten valitsen kaikki kolme. :)

Joonas:
Vaikka molemmat ainejärjestöt ovatkin hienoja niin oma kategorisointi ainejärjestöjen paremmuudessa on kaksiportainen, eikä tämä ole neuvoteltava kysymys: 1. Fokus ry 2. Muut

Iiro:
P&D:sta puuttuu oma liikuntalainen näkemys, jota tuon puolueeseen! Pieni osa liikunnallisuutta on aina kohillaan, ja sen minä osaan huomioida, varsinkin opiskelijabileissä ;) Haluan tuoda P&D:n lisää liikettä; päätöksenteossa ja muussa toiminnassa!

Marika:
Näin stimuluslaisena olisin toivonut kysymyksen olevan muotoa Störssi vai Dumulus. Olisi kuitenkin kyseenalaista ottaa tähän kantaa, sillä Stimppa ja Dumppi ovat olleet virallistakin virallisemmassa avioliitossa vuoden 2016 ystävänpäivästä lähtien.

Vapaa sana äänestäjille

Tiina:
Äänestäkää edustajistovaaleissa, se on ehdottoman tärkeää. Äänestäkää sinne ihmisiä, joiden osaamiseen voitte luottaa. Tuleva edustajisto päättää opiskelijoiden asioista seuraavat kaksi vuotta ja äänestämällä pääsette tätä kautta vaikuttamaan päätöksentekoon.

Heidi:
Lainaan tähän loppuun erästä lapsuuteni sankaria ja totean, että mulla on kotiasiat kunnossa ja edari tuntuu kiinnostavalta.

Joonas:
Rikkokaa rohkeasti rajoja, ei sitä joka päivä pääse yhteiskuntatieteilijää äänestämään näin kovalta listalta. Kysykää, kyseenalaistakaa ja vaikuttakaa. Mikään ei muutu niin, että kiroillaan ruokapöydässä kuinka huonosti ylioppilaskunta, yliopisto ja maailma toimivat.

Iiro:
No miksi minua sitten pitäisi äänestää? Olen vain P&D:n energiapakkaus, kuka ei jätä ketään kylmäksi! Olen avoin, kuuntelen toisia, mutta tuon myös oman mielipiteeni varmasti esille, joten jos haluat äänestää todellista P&D:n järjen ääntä, niin äänestä minua eli Iiroa numerolla 45!!!

Marika:
Muistakaa käyttää äänioikeuttanne!

Keskitytäänpäs olennaiseen

Viime aikoina keskustelu edustajistovaalien ympärillä on pyörinyt asioissa joista edustajisto ei päätä. Vaikka ylioppilaskuntien pakkojäsenyyteen ja koulutusleikkauksiin liittyvät kysymykset ovatkin opiskelijoiden arjen kannalta tärkeitä asioita, tulisi keskustelun keskiössä olla ne asiat joista päätökset tekee edustajisto.

Sen sijaan, että kävisimme väittelyä pakkojäsenyydestä, meidän tulisi keskustella siitä, miten JYYstä tehtäisiin ylioppilaskunta, johon suurin osa opiskelijoista haluaisi kuulua riippumatta siitä onko sen jäsenyys pakollista vai ei. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi samantekevää mitä edaattorit ajattelevat pakkojäsenyydestä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulisi keskittyä siihen, miten teemme JYYstä paremman ylioppilaskunnan. Ylioppilaskunnan johon jokainen Jyväskylän yliopiston opiskelija haluaa kuulua.

Tämän tilanteen saavuttamiseksi JYYn toiminnasta tulee tehdä opiskelijalähtöisempää ja tuoda JYY lähemmäksi jokaista Jyväskylän yliopiston opiskelijaa. Yksinkertaisimpia keinoja tähän ovat esimerkiksi jäsenkyselyt, joiden myötä edustajiston tietoon tulee paljon paremmin ja kattavammin ne asiat, joita yliopistossa ja kampuksella tulisi parantaa. Samalla myös ylioppilaskunnan jäsenet voisivat kokea, että heidän mielipiteellä on merkitystä siihen mitä JYY tekee. JYYn kaikkien jäsenten tulisi kokea itsensä jyyläisiksi, ei pelkästään JYYn aktiivien.

JYYn tulisi siis näkyä opiskelijoiden arjessa yhä enemmän ja jäsenien tulisi tietää mitä kaikkea JYYssä tehdään heidän hyväkseen. Jo nykyisellään JYY tekee jäsenistönsä eteen todella paljon hyvää työtä erityisesti koulutuspoliittisella ja sosiaalipoliittisella sektorilla, mutta turhan pieni osa jäsenistöstä tietää tämän. Tuodaan JYY lähemmäksi ja osoitetaan toiminnalla, että jäseniä kuunnellaan. Tällä tavoin saadaan yhä useampi opiskelija tuntemaan itsensä jyyläiseksi ja haluamaan olemaan JYYn jäsen, oli se jäsenyys sitten pakollista tai vapaaehtoista.