Aihearkisto: edustajisto

P&D:n vaaliohjelma 2019

P&D haluaa, että JYYn toiminnassa keskitytään ennen kaikkea ylioppilaskunnan ja yliopiston sisäisiin asioihin, sekä valvotaan opiskelijoiden etuja paikallisesti ja kansallisesti niiden asioiden piirissä, jotka opiskelijoiden arkeen vaikuttavat.

Tämän ajatuksen pohjalta P&D:n vaaliteemat on jaettu kolmeen kategoriaan, jotka tiukasti linkittyvät toisiinsa. Nämä kolme kategoriaa ovat Opiskelijoiden hyvinvointi, Järjestöjen hyvinvointi ja Ylioppilaskunnan hyvinvointi.

 

Opiskelijoiden hyvinvointi

P&D keskittyy siihen, että useista eri osatekijöistä koostuva opiskelijoiden hyvinvointi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi laadukkaita opiskelutiloja, jotka ovat saatavilla eri vuorokauden aikoihin sekä, ettei itse opiskelun sijaan tarvitse stressata jonkun järjestelmän toiminnasta.

Myös saatavilla olevat opintopsykologin palvelut ovat tärkeä teema opiskelijoiden hyvinvoinnin takaamiseksi. Nykyisellään yliopistolla ei työskentele yhtään Opintopsykologia, vaikka jokaisella korkeakouluopiskelijalla on oikeus opintopsykologin tarjoamiin palveluihin ja keskusteluapuun. Tähän on tultava muutos yliopiston toiminnassa.

Yllä mainittujen seikkojen lisäksi haluamme, että Jyväskylän yliopisto siirtyy käyttämään anonyymiä tenttimisjärjestelmää. Anonyymillä tenttimisellä varmistetaan opiskelijoiden reilu arvostelu ja se voidaan toteuttaa esimerkiksi opiskelijanumeron avulla.

Mielestämme myös kotikansainvälistymistä ja vaihto-opiskelijoiden kanssakäymistä paikallisten opiskelijoiden kanssa tulee kehittää JYYn toimesta. Käytännön ratkaisuna tähän tulisi varmistaa, että jokaisen vaihto-opiskelijan tutor olisi vähintään samasta tiedekunnasta ja mielellään opiskelisi samaa pääainetta kuin hänen tutoroitavansa. Lisäksi kielellistä saavutettavuutta JYYn piirissä tulee parantaa.

 

Järjestöjen hyvinvointi

Yliopistolla toimii monia erilaisia järjestöjä, joiden hyvinvoinnin takaamiseksi JYYn tulisi kohdentaa tukensa aina kyseiselle järjestölle parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti pienten järjestöjen toiminnan takaamiseksi myös rahallinen tuki on tärkeää, mutta ennen kaikkea tulee tarjota aineetonta tukea, jonka kautta järjestöt voivat itse kehittää toimintaansa. JYYn tulee tarjota apua ja olla aktiivisesti tukemassa järjestöjä edunvalvonnassa ja tila-asioissa.

JYYllä on lisäksi keskeinen asema järjestöjen välisen yhteistoiminnan ja vuoropuhelun edistämisessä esimerkiksi tarjoamalla kampukselta tiloja, joissa järjestöt voivat erilaisia tapahtumia järjestää. Fyysisten tilojen lisäksi JYYn tulee toimia aktiivisena kattojärjestönä ja tukea järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja tätä myöten poikkitieteellisyyttä yliopistossa.

JYYn tulee myös toimia aktiivisesti edistääkseen yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa ja auttaa tässä työssä sen piirissä toimivia järjestöjä. Tällä tavoin ylioppilaskunta pitää huolta järjestöjen hyvinvoinnista ja varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumista yliopistossa.

 

Ylioppilaskunnan hyvinvointi

JYYn nykyinen organisaatiorakenne on tehoton ja kallis. Toiminnan organisointia kehittämällä ja uudelleen järjestelemällä voidaan saavuttaa parempi tehokkuus ja näin ollen saada enemmän irti kaikista niistä resursseista joita JYYllä on käytettävissään. Samalla pystytään korjaamaan ylioppilaskunnan kulurakennetta ja varmistamaan taloudellinen vakaus.

Ennen kaikkea ongelmallista on, että JYYn varsinainen toiminta on edelleen riippuvainen jäsenmaksuista. Tästä syystä viime edustajistokaudella lanseerasimme aloitteen jäsenmaksun suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta laskemisesta. Kun tämä aloite ei mennyt läpi edustajistossa, jatkoimme työtä aiheen ympärillä ja nyt JYYlle ollaan luomassa keskipitkän aikavälin taloussuunitetta, jonka yksi tavoite on jäsenmaksun suunnitelmallinen laskeminen.

Kulurakenteen suurin ja ilmeisin ongelma on Ilokiven alakerrasta aiheutuvat vuosittaiset kustannukset. Tulevan edustajistokauden aikana Ilokiven alakerran käyttöä tulee kriittisesti tarkastella ja suunnitella uudelleen, jotta sen tuottamat tappiot vähintään merkittävästi pienenisivät.

Jäsenmaksun suuruuteen voidaan vaikuttaa myös liiketoimintaa kehittämällä. Pitkässä juoksussa on mahdollista kerryttää yhä enemmän varoja varsinaisen toiminnan käyttöön liiketoiminnan puolelta. Tämä on P&D:n silmissä ainoa oikea kehityssuunta, jotta JYYn toiminnan jatkuvuus saadaan taattua, samalla laskien hallitusti ja suunnitelmallisesti jäsenmaksua.

Ylioppilaskunnan hyvinvointia voidaan lisätä myös sillä, että JYY aidosti ja aktiivisemmin kuuntelisi jäsenistönsä toiveita. Tämän toteuttamiseksi tulisi toteuttaa yhä enemmän ja aktiivisemmin jäsenkyselyitä ja ohjata toimintaa niiden tulosten perusteella.

Järjestöjen ääni: JYYn talouspäätöksenteosta demokraattisempaa ja vastuullisempaa!

Järjestöjen äänen edustajistoryhmät P&D, Alvarin unioni ja Luonnontieteilijät vaativat hallitusta panostamaan ylioppilaskunnan talouteen liittyvän päätöksenteon demokraattisuuteen ja vastuullisuuteen. Edustajistolle tulee antaa enemmän osallistumismahdollisuuksia luomalla JYYlle tämän edustajistokauden aikana keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.

Tällä hetkellä edustajiston mahdollisuudet vaikuttaa ylioppilaskunnan talouteen ovat valitettavan pienet. JYYn talous on monimutkainen kokonaisuus, joka edellyttää paljon perehtymistä. Lisäksi talousarvion valmisteluprosessi on niin pitkä, että edustajiston jäsenten on vaikea hahmottaa sitä. Luotin Jenni Heikkilä vaatii: ”Edustajiston jäsenille on tarjottava riittävästi taustatietoa ja aikaa perehtymiseen, jotta talousasioista voidaan keskustella ja päättää vastuullisesti!”

Järjestöjen ääni pitää hyvänä viimeaikaista kehitystä kuten edustajiston lähetekeskustelua talousarviosta ja talousarvion formaatin yksinkertaistamista. ”Osallistamisen ja yhteisöllisyyden teemavuosi on loistava tilaisuus tarkastella myös ylioppilaskunnan sisäistä toimintaa – edustajistoa tulee osallistaa entistä enemmän erityisesti talouteen liittyvässä valmistelussa!” painottaa Alvarin unionin puheenjohtaja Teemu Vasama.

JYYn jäsenmaksu on Suomen ylioppilaskuntien suurimpia. Vuonna 2018 ainoastaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu oli JYYn jäsenmaksua korkeampi [Liite 1]. JYYn osuus jäsenmaksusta on noussut 51 prosentilla lukuvuodesta 2012-2013 lukuvuoteen 2016-2017 [Liite 2] olennaisesti sen vuoksi, ettei Ilokiven peruskorjaukseen varauduttu riittävän ajoissa. Järjestöjen ääni painottaa, että ylioppilaskunnan taloutta ja toimintaa on kehitettävä vastuullisesti siten, että jäsenmaksun alentamisesta tulee kestävästi mahdollista pitkällä aikavälillä. ”Olemme tuleville opiskelijasukupolville velkaa vastuullisen päätöksenteon, joten jäsenmaksua on voitava pitkässä juoksussa laskea,” korostaa P&D:n Juho Leskinen.

Lisätietoja:

Juho Leskinen (P&D, juho.h.leskinen(ät)student.jyu.fi)

Teemu Vasama (Alvarin unioni, teemu.e.vasama(ät)student.jyu.fi)

Jenni Heikkilä (Luoti, jenni.w.heikkila(ät)student.jyu.fi)

LIITE 1: Lukuvuoden 2018–2019 jäsenmaksut eri ylioppilaskunnissa

Lähde: Tylkkäri

Liite 2: JYYn jäsenmaksun kehitys 2012-2020

Lukuvuosi 2012-2013: 94,50 €, JYYn osuus 50,50€, YTHS:n osuus 44€

Lukuvuosi 2013-2014: 99,50 €, JYYn osuus 55,50€, YTHS:n osuus 44€

Lukuvuosi 2014-2015: 102,50€, JYYn osuus 58,50€, YTHS:n osuus 44€

Lukuvuosi 2015-2016: 116,50 €, JYYn osuus 62,50€, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2016-2017: 130,50 €, JYYn osuus 76,50€, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2017-2018: 130,50 €, JYYn osuus 76,50 €, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2018-2019: 130,50 €, JYYn osuus 76,50 €, YTHS:n osuus 54€

Lukuvuosi 2019-2020: 133,50€, JYYn osuus 76,50 €, YTHS:n osuus 57€