Kirjoittajan arkistot: Katariina Saarinen

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2017

Opiskelijan parempi arki

 • Joustava opiskelu: ympäri vuorokauden avoinna olevia työskentelytiloja, entistä enemmän e-tenttejä ja e-kirjallisuutta sekä monipuolisempi kurssivalikoima etenkin kesäkuukausille.
 • JYYn tulee pitää huoli, että Jyväskylän yliopistossa on tarjolla laadukasta ja monitieteellistä opetusta.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä. Kortepohjan lisäksi JYYn tulee olla aktiivinen pohtimaan mahdollisuuksia myös muissa kaupunginosissa, erityisesti lähempänä keskustaa ja kampuksia.
 • Terveellistä, monipuolista ja laadukasta opiskelijaruokaa täytyy olla tarjolla päivittäin ja aukioloaikojen tulee olla laajat.
 • Tutor-toiminnan kehittäminen: uudet fuksit ovat elintärkeitä yliopistolle sekä ylioppilaskunnalle ja tutoreilla on siinä merkityksellinen osa. Tutorointia tulee kehittää yhdessä vanhojen tutoreiden, järjestöjen sekä fuksien kanssa.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden asemaa JYYn toiminnassa tulee parantaa: kansainvälisessä yhteisössä on suurta kiinnostusta JYYtä kohtaan, mutta kielimuuri estää osallistumisen päätöksentekoon. Esimerkiksi kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat tulee kääntää englanniksi.
 • Työelämäasiat osaksi JYYn edunvalvontaa ja palvelutuotantoa: JYYn on lisättävä opiskelijoiden tietoutta valmistumisen jälkeisestä ajasta sekä opiskelijayrittäjyydestä.

Tehdään yhdessä!

 • Yhteenkuuluvuuden tunnetta JYYssä tulee lisätä. JYYn jäsenten tulee voida tuntea itsensä jyyläisiksi.
 • Järjestetään opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen lukuvuoden avajaistapahtuma. JYYn ja Jyväskylän yliopiston piiristä puuttuu suuri yhteinen aloitus lukuvuodelle. Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäisi yhdessä järjestetty kaikille avoin ja houkutteleva tapahtuma.
 • Aine- ja harrastejärjestöt mukaan päätöksentekoon. Järjestöt ovat merkittävä osa JYYn toimintaa ja kulttuuria. Aine- ja harrastejärjestöt tulee ottaa mukaan aktiiviseen keskusteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi perustamalla järjestöneuvosto.
 • Valiokuntien täysi potentiaali tulisi valjastaa. Valiokunnissa vaikuttaa huomattava määrä osaavia ja intohimoisia opiskelijoita, mutta edustajisto ja hallitus eivät tällä hetkellä hyödynnä näitä asiantuntijoita kovinkaan tehokkaasti. Edaattoreita tulisi entistä enemmän rohkaista aktiivisuuteen valiokunnissa.
 • JYYn tulee kehottaa yliopiston tiedekuntia entistä tiiviimpään yhteistyöhön, jotta opiskelijoille voitaisiin tarjota laadukkaampaa ja monipuolisempaa opetusta.

Vastuullinen taloudenpito ja organisaation toiminta

 • JYYn organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan selkeyttäminen. JYY on suuri organisaatio, jota täytyy johtaa sen mukaisesti. Organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan tulee olla selkeää, läpinäkyvää ja  ei-byrokraattista.
 • JYYn jakamien yleisavustusten uudistaminen luomalla uusi runko yleisavustushakemukselle sekä sen selvittäminen, että voiko yleisavustusten rahallista määrää nostaa ja miten JYY voisi tukea piirissään toimivia järjestöjä muutenkin kuin rahallisesti.
 • Monitoimitilan ja muiden tilojen käyttöastetta tulee nostaa. Esimerkiksi monitoimitilan vuokraaminen järjestöille ja ylioppilaskunnan ulkopuolisille toimijoille nostaisi tilan käyttöastetta ja tasapainottaisi budjettia tilakustannusten osalta.
 • Asuntoliiketoiminnassa ja muussakin toiminnassa on pyrittävä veden, energian ja muiden tekijöiden ekologisuuteen ja kestävyyteen.
 • JYYn yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten yritysten kanssa tulee kehittää. JYYn tulee harjoittaa yritysyhteistyötä, jonka tavoitteena on ylioppilaskunnan talouden tukeminen sekä palveluiden ja etujen hankkiminen opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Yhteistyötä tulee tehdä laajasti, mutta vain niillä ylioppilaskunnan toiminnan osa-alueilla, joille se soveltuu.

Ensimmäinen kausi (vara)edaattorina – mitä jäi käteen?

Lähes päivälleen kaksi vuotta sitten lähdin mukaan P&D:n toimintaan. Tulin innolla mukaan edustajistoryhmään, vaikka olin suoraan sanottuna ihan pihalla koko edustajistosta. Näin jälkikäteen olen todella kiitollinen, että tämä innokas kauppiksen fuksi houkuteltiin mukaan (oikeastaan houkutteluja ei juuri taidettu edes tarvita). Kuluneen kahden vuoden aikana edustajisto ja koko JYYn toiminta on tullut tutuksi ja olen päässyt oppimaan todella paljon uutta. Minut valittiin edellisissä vaaleissa varaedaattoriksi, mutta olen päässyt myös useasti tuuraamaan kokouksissa varsinaisia edaattoreita sekä äänestämään, mikä on tietysti kaikkein jännittävintä.

Ainakin jonkinlainen matka on kuljettu edustajisto”urani” alkuhetkistä. Muistan vielä, kun pyysin ensimmäistä kertaa puheenvuoroa edustajiston kokouksessa. En tosin enää muista, mitä puheenvuoroni koski, sillä ihmeen paljon taisi silloin jännittää. Onneksi ilmapiiri kokouksissa on sellainen, että vähän vähemmän kokenut edaattorikin uskaltaa sanoa ääneen oman mielipiteensä tai ihan vain kysyä epäselvistä asioista. P&D:n porukassa on myös aina todella hyvä henki ja kokeneemmat edaattorit neuvovat mielellään nuorempia. Kokousten esityslistat voivat joskus kuulostaa aika monimutkaisilta, kun päätettävät asiat eivät ole mitään ihan pikku juttuja, mutta tätä varten järjestetään kaikille yhteisiä iltakouluja sekä ryhmämme omia tapaamisia ennen kokouksia, joissa käydään esityslista läpi.

Itse edustajistossa toimimisen lisäksi olen päässyt mukaan esimerkiksi yleiseen valintatoimikuntaan sekä Jylkkärin päätoimittajan rekrytointiin. Aika mielenkiintoisia pestejä, jotka voi ylpeänä lisätä CV:hen. Kuluneen kahden vuoden aikana olen myös saanut kunnian toimia P&D:n (vara)ryhmävastaavana. Tämä pestin kautta olen oppinut paljon niin edustajiston toiminnasta kuin Facebookin ja WordPressin käytöstä (kiitos erityisesti dumpparikavereille opeista :D).

Tänä syksynä eletään taas jännittävää aikaa, kun seuraavat vaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Itselleni on ollut jo alusta asti selvää, että paikka jatkokaudelle on saatava. Siksi lähdenkin nyt hiukan kokeneempana tavoittelemaan paikkaa seuraavaan edustajistoon. Jos paikka ei aukene, niin voisin kuvitella silti eksyväni joskus jatkossakin edustajiston kokouksiin (ne ovat tosiaan kaikille avoimia!), sillä niiden kautta saa hyvän kuvan ylioppilaskunnan sen hetkisistä kuulumisista.

Voin suositella lämpimästi ehdolle lähtemistä jokaiselle, jota vähänkin kiinnostaa edustajiston toiminta. Olemalla mukana edustajistossa saa erinomaisen kuvan ylioppilaskunnan eri toiminnoista ja pääsee vaikuttamaan koko ylioppilaskuntamme tulevaisuuteen. Onhan se nyt aika siistiä, että voi sanoa olleensa mukana päättämässä muun muassa aika ison luokan investoinneista. Sen lisäksi, että pääsee mukaan kehittämään ylioppilaskuntaamme, saa paljon uusia tuttavuuksia eri ainejärjestöistä. Näin edustajistokauden tullessa kohti päätöstään, ei voi muuta sanoa, kun että onneksi lähdin mukaan.

P.S. Muistakaa äänestää!