Kirjoittajan arkistot: Juho Tikkanen

Vaaliteemat JYYn edustajistovaalissa 2013

Pörssi&Dumpin ehdokkaat kokoontuivat tällä viikolla hyväksymään ryhmän vaaliteemat JYYn edustajistovaaleihin.

P&D haluaa kehittää yliopistoa opiskelijoiden toiveiden mukaisesti, ja teemamme kuuluvat ”Opiskelijan arki”, ”Kampukset kuntoon”, ”Koulutuksessa on parannettavaa” sekä ”JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia”.

Lue tästä mitä järjen ääni tarkoittaa meille tämän syksyn vaaleissa.

Opiskelijan parempi arki

 • Opiskelijaruokailun laatuun on panostettava! Edullinen opiskelijalounas on yksi merkittävimpiä opiskelijoiden tukemisen muotoja. Edullisuus ei saa kuitenkaan tarkoittaa huonoa laatua, vaan ruoan tulee aina olla maukasta ja ravitsevaa.
 • Opiskelijaravintoloissa tulee vähentää einesten käyttöä ja lisätä ravintoloiden omaa ruoanvalmistusta. Myös lähiruokaa on suosittava aina, vaikka se pienentäisikin myytävän ruuan katetta.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla riittävästi edullista opiskelija-asumista. KOAS:in ja JYYn tulisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa myös jatkossa.
 • Opintopsykologi on saatava vihdoin! Jyväskylän yliopisto on viimeinen yliopisto Suomessa, jolla ei ole omaa opintopsykologia. Hyvis-toiminta on hyvä alku, mutta työn tueksi tarvitaan myös koulutettuja psykologeja.

Kampukset kuntoon

 • Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus työskennellä terveissä tiloissa. Sisäilmaongelmista tulee tiedottaa avoimesti ja ketään ei voida pakottaa sisäilmaongelmaisiin tiloihin.
 • Opiskelijat ja ainejärjestöt tulee ottaa alusta asti mukaan yliopiston uudisrakennusten sekä peruskorjausten suunnitteluun. JYYn tulee toimia tila-asioissa ainejärjestöjen ja yliopiston välisenä linkkinä sekä aktiivisesti tukea ainejärjestöjä tila-asioista keskusteltaessa.
 • Yliopiston tulee tarjota tilat kaikille ainejärjestöille!
 • Yliopisto ympärivuorokautiseen käyttöön! Varsinkin opiskelutilojen ja tietokoneluokkien käyttö on oltava mahdollista milloin vain. Myös tulostuspalvelut on oltava joustavammin saatavilla. Kulkulupana voisi toimia esimerkiksi opiskelijakortti.
 • Lisää tiloja ryhmätöihin ja itsenäiseen opiskeluun! Yliopistolla on aivan liian vähän vapaasti käytettävissä olevia tiloja opiskelijoille. Esimerkiksi Agoran toisen kerroksen työtila on lähes aina täynnä ja sen aukioloajat ovat liian rajalliset. Lisää samantyyppisiä tiloja kaikille kampuksille.

Koulutuksessa on parannettavaa

 • Opinto-ohjaus suurennuslasin alle! Tiedekuntien ja laitosten opinto-ohjauksen taso ja määrä vaihtelevat rajusti. Kuitenkin toimiva opinto-ohjaus on varmasti yksi tehokkaimmista ja edullisimmista tavoista tukea ihmisen opintoja.
 • Vaikka paineet opiskelijoiden nopeampaan valmiiksi saamiseen ovatkin kovat, tämä ei saa johtaa koulutuksen laadun heikentymiseen. JYYn tulee osaltaan aktiivisesti seurata tilannetta ja puuttua epäkohtiin.
 • Yliopistolle on saatava yhtenäinen kurssipalautejärjestelmä. Palaute on kerättävä jokaiselta kurssilta ja on huolehdittava siitä, että sillä voidaan vaikuttaa.
 • Hallinnon opiskelijaedustajien (eli hallopedien) toiminnan tukemista ja kehittämistä on jatkettava.
 • Joustavuutta opintojen suorittamiseen. Kurssit on mahdollisimman laajasti voitava suorittaa myös muuten kuin luennoille osallistumalla; luentojen videointia ja e-tenttien määrää tulee lisätä ja kirjaston aukioloaikoja jatkaa.
 • Valmistumisen esteet on purettava. Esimerkiksi osassa tiedekunnista tutkintoon pakollisena kuuluvia kursseja ei järjestetä vuosittain. Tämä voi johtaa valmistumisen lykkääntymiseen jopa yli vuodella.
 • Jyväskylän yliopiston suurimpia vahvuuksia on monitieteellisyys. Tätä on hyödynnettävä muuallakin kuin uusien opiskelijoiden mainoksissa. Vapaiden sivuaineiden määrää tulee lisätä ja pidemmällä aikavälillä tulisi pyrkiä avoimempiin sivuaineoikeuksiin.
 • Koulutuksen tulee olla työelämään valmistavaa ja sopivan konkreettista – tutkimuksen ja tieteen laatua unohtamatta ja niistä tinkimättä.
 • Työharjoitteluun liittyvät normit pitää yhtenäistää koko yliopistossa. Harjoittelusta tulee kaikissa tiedekunnissa saada jatkossa 5 op/suoritettu kuukausi.
 • Opiskelu on työtä. Työn tekemiseen tarvitaan työkykyä, mutta myös innostuneeseen opiskeluun ja valmistumiseen tarvitaan opiskelukykyä. SYL:n 2011-2013 Kyky-projektissa kartoitettiin opiskelukykyä ja korkeakoulujen yhteisöllisyyttä sekä niiden kehittämistapoja. Projektin tuloksia tulee hyödyntää myös Jyväskylän yliopistossa, jotta yliopistostamme saadaan entistä motivoituneempi, innostuneempi ja yhteisöllisempi.

JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia

 • JYYn tulee laatia pitkän aikavälin taloussuunnitelma, jonka tavoitteena on varsinaisen toiminnan rahoituksen lisääminen niin, että kulujen noustessa jäsenmaksua ei tarvitse korottaa.
 • Ylioppilaskylään on tulossa useita rakennus- ja peruskorjausprojekteja. Näiden suunnittelussa lähtökohtina tulee olla käytettävyys, asuinmukavuus ja energiatehokkuus.
 • JYY lähemmäs ainejärjestöjä – ainejärjestöt lähemmäs JYYtä! JYYn ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Ainejärjestöillä on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää myös JYYn toiminnassa nykyistä paremmin.
 • JYYn yritysyhteistyön on edettävä konkreettiselle tasolle. Edustajisto on hyväksynyt jo vuosi sitten yritysyhteistyön suuntaviivat. Nyt kun säännöt on sovittu on aika ryhtyä hankkimaan yhteistyökumppaneita.
 • Osaamisperusteiset henkilövalinnat ovat ainoa oikeudenmukainen ja ylioppilaskuntaa oikeasti hyödyttävä valintatapa. Pätevimmät valittava kaikkiin tehtäviin.

P&D:n vaalinumerot edustajistovaaleissa 2013

JYYn edustajistovaalien ehdokasnumerot julkaistiin tänään. Alta löydät P&D:n listan, joka on muuten taas kerran vaalien suurin.

Valitse oma ehdokkaasi ja merkkaa kalenteriisi äänestyspäivät:
30-31.10 Ennakkoäänestyspäivät
5-6.11 Varsinaiset vaalipäivät

75 Anttonen Jenna
76 Haapamäki Laura
77 Heino Anna
78 Heire Maija
79 Hemminki Markus
80 Huisman Sami
81 Hämäläinen Saara
82 Jauhiainen Heidi
83 Jokinen Kalle
84 Jokinen Joel
85 Juvonen Lasse
86 Kauppinen Perttu
87 Koistinen Sanna
88 Koivisto Kerttuli
89 Koivunen Tytti
90 Korhonen Iiro
91 Kotonen Ville
92 Lassila Antti
93 Latto Joel
94 Leppänen Veera
95 Luukko Jasmin
96 Meronen Jaakko
97 Mäkinen Hanna
98 Nieminen Heidi
99 Ollenberg Jani
100 Pankakoski Suvi
101 Pekkarinen Petri
102 Rannisto Anna
103 Ranta Ville
104 Ranta Veera
105 Seppä Inka
106 Siikanen Noora
107 Sillanpää Aarni
108 Tahvanainen Samuli
109 Tanttu Tuomo
110 Tikkanen Juho
111 Toivonen Topi-Antti
112 Turunen Samu
113 Ukkola Kristian
114 Vepsäläinen Jaska
115 Viitamäki Mikko
116 Vähäkangas Nora