Kirjoittajan arkistot: Jaska Vepsäläinen

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu – opiskelija, mistä maksat?

Syksyisin jokaiselle Jyväskylän yliopiston opiskelijalle tulee maksettavaksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan – JYYn jäsenmaksu. Tämän jäsenmaksun maksaminen on ehtona yliopisto-opiskelijaksi ilmoittautumiseen. Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys perustuu pohjimmiltaan yliopistolakiin, jossa mainitaan jokaisen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelevat kuulumaan ylioppilaskuntaan. Jyväskylän yliopistossa opiskellessasi tulet siis kuulumaan automaattisesti Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan, eli JYYn jäseneksi, ja siten maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun.

Yliopistolaissa on myös määritelty ylioppilaskunnalle kuuluvia tehtäviä, joita toteuttaakseen ylioppilaskunnat ovat valtuutettuja keräämään jäsenmaksua. Lukuvuodelle 2016–2017 JYYn jäsenmaksun suuruus on 130,50€. Samaan aikaan jäseniä JYYllä on n. 12 500. Mihin nämä opiskelijoiden kerätyt jäsenmaksuvarat käytetään, ja mitä sillä saa?

jyy_syl_yths

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan JYYlle, mutta koko summa ei kuitenkaan jää oman ylioppilaskunnan käytettäväksi. Ylioppilaskuntien tehtävänä on järjestää opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Tänä vuonna YTHS:n osuus jäsenmaksusta on 54€.

YTHS pitää valtakunnallisesti huolen kaikkien yliopisto-opiskelijoiden terveydestä. Ylioppilaskunnan jäsenenä olet siten oikeutettu käyttämään kaikkia YTHS:n palveluja, joista suurin osa on käytössäsi ilman lisämaksuja. Näin ollen vuosittaisella jäsenmaksulla opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluita niin paljon kuin tarvitsevat.

Ylioppilaskunnilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen opiskelijoiden edunvalvontarooli. Valtakunnallisesti korkeakouluopiskelijoiden etua valvoo ensisijaisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, johon kuuluu Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. Lisäksi JYY on vapaaehtoisena jäsenenä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:ssa. SYL:lle ja OLL:lle kohdistettavien maksujen suuruus on n. 6€.

Loppuosa jäsenmaksusta jää JYYn käyttöön, ja näillä varoilla toteutetaan paikallisesti yliopistolaissa määriteltyjä tehtäviä:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

jyy_jasenmaksu

Ylioppilaskunnan ydintehtävänä on toimia opiskelijan edunvalvojana yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnat valvovat korkeakouluopiskelijoiden etua niin valtakunnallisesti, ennen kaikkea SYL:n kautta vaikuttamalla, kuin paikallisesti, yhteistyössä oman yliopiston kanssa. JYYllä on palkattuna henkilöstönä niin jäsen- ja järjestöasioiden, korkeakoulupolitiikan, sosiaalipolitiikan kuin kansainvälisten asioidenkin asiantuntijat, jotka pitävät huolen ylioppilaskunnan jäsenten edunvalvonnasta. Jäsen- ja järjestöpalveluiden, sekä edunvalvontatehtäviin kuuluvien sektoreiden osuus kattaa reilun 20€ osan jäsenmaksusta.

JYY järjestää myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Mm. vuosittainen JYYrock ja viikoittainen Kampus Kinon elokuvaillat ovat merkittävä osa JYY kulttuuritapahtumista. Näiden lisäksi monet perinteiset tapahtumat, kuten JYYn vappu sekä erilaiset bileet kuuluvat JYYn kultturisektorin piiriin. Kulttuuritoiminnan kokonaisosuus jäsenmaksusta on 12€ luokkaa.

JYYn tiedotustoiminta perustuu niin henkilökuntaan kuuluvaan tiedottajaan, kuin ylioppilaslehti Jylkkäriin. JYYn sääntöjen mukaan ylioppilaslehti keskittyy käsittelemään Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön näkökulmasta keskeisiä asioita, ja toimii monipuolisena keskustelualustana opiskelijoille ajankohtaisista kysymyksistä. Ylioppilaslehti Jylkkärin osuus jäsenmaksusta on n. 8,5€, ja muun tiedotustoiminnan n, 4,5€.

Edelliseltä vuodelta merkittävänä yksittäisenä syynä jäsenmaksukorotukselle oli ennen kaikkea ylioppilastalo Ilokiven remontti, joka toi jäsenmaksuun n. 15€ korotuksen. Lisäksi vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin on varauduttu jäsenmaksuvaroin.

Näiden suurimpien JYYn varsinaisen toiminnan kuluerien lisäksi ylioppilaskunta järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, toteuttaa omaa kehitysyhteistyötä erilaisin projektein, ja huolehtii ympäristövastuun toteutumisesta.

Marraskuun edustajiston kokouksessa päätetään ylioppilaskunnan budjetti seuraavalle vuodelle. Miltä ylioppilaskuntien taloudellinen tulevaisuus näyttää, ja onko jäsenmaksukorotuksille jatkossakin painetta selviää myöhemmässä blogitekstissä.

Remonttien ja uudistuksien vuosi

Uusi lukuvuosi tuo jälleen tullessaan niin uusien opiskelijoiden mukana tuomaa intoa kuin vanhempien tieteenharjoittajien kokemaa näkemystä. Vuosi 2016 on ollut, ja tulee vielä olemaan, toiminnantäyteinen JYYssä. Viime vuodet ovat olleet ylioppilaskunnassa merkittävää uudelleenrakentamisen ja remontoimisen aikaa niin konkreettisesti työmaalla, kuin kuvainnollisesti erilaisten projektien muodossa.

Jäsenille näkyvimpänä hankkeena on ollut, tälle syksylle valmistunut, JYYn oman ylioppilastalon Ilokiven peruskorjaus. Tästä syksystä lähtien jyväskyläläiset korkeakouluopiskelijat pääsevät nauttimaan mm. uudistuneesta, ja paremmin nykyajan opiskelijoiden vaatimuksiin vastaavasta, Ilokiven opiskelijaravintolasta. Ravintola palvelee jatkossa entistä tehokkaammin, isompaa asiakasmäärää, lisättyjen asiakaspaikkojen sekä kahden ruokalinjaston turvin. Lisäksi Ilokiven kulttuuritilat, kuten ”black box” ovat saaneet uuden ilmeen. Jatkossa niin Kampus Kinon kuin Ylioppilasteatterin esitykset pääsevät palaamaan tutusti ja turvallisesti perinteiselle Ilokivelle.

Ylioppilastalo Ilokivi palvelee JYYn jäseniä entistä uljaampana

JYYn omistuksessa olevan Kortepohjan ylioppilaskylän kehittäminen on edennyt niin ikään suurin harppauksin. Vuoden 2015 keväällä alkanut uuden T-talon rakennusprojekti on saatu kesän aikana päätökseen. Uudet asukkaat ovat jo päässeet nauttimaan nykyaikaisista asumisratkaisuista, kokemuksia tästä voi kysellä esim. Pörssi ry:n yrityssuhdevastaavalta (hesaristakin tutulta) S. Latvaselta.

Hiljattain valmistuneiden rakennushankkeiden lisäksi tulee tämän vuoden aikana käsiteltäväksi Kortepohjassa sijaitsevan ravintola Rentukan peruskorjaus. Aikaisemmin anniskeluravintola toimineen liiketilan tulevaisuus määrittyy syksyn edustajiston kokouksissa. Muutetaanko toimitila opiskelijaravintolaksi, vai mahdollisesti kuntosaliksi taikka yleiseksi oleskelutilaksi – tähän me voimme vaikuttaa. Pörssi&Dumppi tulee toimimaan kaikkien opiskelijoiden järjen äänenä tässäkin asiassa, jotta uusitut tilat palvelisivat JYYn jäseniä parhaimmalla mahdollisella tavalla, heidän toivomustensa mukaisesti. Päämääränä on kohottaa Kortepohjan viihtyvyyttä opiskelijoiden asuinympäristönä sekä vapaa-ajan vieton kohteena.

Ylioppilaskylän kehittämisen lisäksi JYYllä on suunnitteilla lähitulevaisuuteen myös muita opiskelija-asumista parantavia rakennushankkeita. 2016 keväällä ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi Jyväskylän kaupungin kanssa tehtävän aiesopimuksen, koskien Seminaarimäen kupeessa olevan Nuuskakujan pysäköintialueen asemakaavamuutosta. Tällä hetkellä hiekkaparkkina toimivalle tontille voi lähitulevaisuudessa nousta uusia JYYn omistamia opiskelija-asuntoja.

Keväällä 2016 JYYssä aloitettiin merkittävä strategian uudistamistyö, sillä edellisen strategian laatimisesta on ehtinyt vierähtää jo likipitäen 10 vuotta. Strategian tavoitteena on päivittää sekä JYYn varsinaista toimintaa, eli opiskelijan edunvalvontatyössä noudatettavia toimintatapoja ja periaatteita.  Strategiaprojektin on määrä jatkua aina ensi vuoteen asti. Syksyn aikana kootaan vielä tiettyihin, strategialle oleellisille, aihealueille keskittyviä työryhmiä. Pörssi&Dumppi tulee edustajiensa kautta vaikuttamaan strategiatyöhön niin, että lopullisesta strategiasta saadaan muodostettua mahdollisimman opiskelijalähtöinen ja järjen äänen mukainen lopputulos.

Jatkuvasti käynnissä olevia työmaita JYYssä ovat mm. kuntavaikuttamisen terävöittäminen Jyväskylän kaupungin suuntaan, opetussuunnitelman uudistamistyö ja siihen vaikuttaminen. Lisäksi opiskelijoiden eteen tehdään jatkuvaa työtä niin ylioppilaskunnan kuin yliopiston hallituselimissä.

Tämän vuoden lähentyessä loppua, tarvitaan myös tuleville vuosille JYYn päätöksentekoelimiin järjen äänen mukaan toimivia edustajia. Oletpa siten fuksi, tai vanhempi tieteenharjoittaja on sinulla mahdollisuus vaikuttaa koko JYYn tämänhetkiseen toimintaan sekä siihen millainen ylioppilaskuntamme on tulevaisuudessa. Pörssi&Dumppi tulee poliittisesti sitoutumattomana edustajistoryhmänä takaamaan, sen että JYY pysyy aidosti opiskelijoiden näköisenä ylioppilaskuntana. Älä jätä itseäsi paitsioon, sen sijaan kannattaa seurata aktiivisesti P&Dn somea ja blogia, jotta pysyt kärryillä siitä millaisia päätöksiä ylioppilaskunnassa tehdään, ja miten ne vaikuttavat sinun opiskelijaelämääsi.  Lähde rohkeasti mukaan seuraamaan toimintaa, ja vaikuttamaan.