Manifesto of an international candidate

My main goal is making our university a more ’International Friendly Place’.

My Agenda / Poster:

1. Make International Students feel more ’Inclusive’:
I would like to achieve the goal of implementing English as one of the official languages in council meetings, student activities and any other events. This, in my opinion, would make international students more interested in the day to day activities of the university.

2. ’Integrat ing’ International Students with Finnish students:
I would like to create an atmosphere where there is a higher interaction between local finnish students and international students. It could be the exchange of knowledge, culture or learning the actual language. If I am elected, I would like to create a ’World Week’ in 3 different locations (Agora, Main Library and Kortepohja) with other student organizations (ESN, IDESCO and AISEC) where every day will be dedicated to each continent and students from that continent can come up and sign up for their name and meet Finnish people and also sign up for different cultural exchange programs and each one teach one. 
I’m hoping that this will create a more integrated living atmosphere as students do not need to make extra efforts to make new friends; they can just pass by and say hello and sign up for our ’matching list’.

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2017

Opiskelijan parempi arki

 • Joustava opiskelu: ympäri vuorokauden avoinna olevia työskentelytiloja, entistä enemmän e-tenttejä ja e-kirjallisuutta sekä monipuolisempi kurssivalikoima etenkin kesäkuukausille.
 • JYYn tulee pitää huoli, että Jyväskylän yliopistossa on tarjolla laadukasta ja monitieteellistä opetusta.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä. Kortepohjan lisäksi JYYn tulee olla aktiivinen pohtimaan mahdollisuuksia myös muissa kaupunginosissa, erityisesti lähempänä keskustaa ja kampuksia.
 • Terveellistä, monipuolista ja laadukasta opiskelijaruokaa täytyy olla tarjolla päivittäin ja aukioloaikojen tulee olla laajat.
 • Tutor-toiminnan kehittäminen: uudet fuksit ovat elintärkeitä yliopistolle sekä ylioppilaskunnalle ja tutoreilla on siinä merkityksellinen osa. Tutorointia tulee kehittää yhdessä vanhojen tutoreiden, järjestöjen sekä fuksien kanssa.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden asemaa JYYn toiminnassa tulee parantaa: kansainvälisessä yhteisössä on suurta kiinnostusta JYYtä kohtaan, mutta kielimuuri estää osallistumisen päätöksentekoon. Esimerkiksi kokousten esityslistat sekä pöytäkirjat tulee kääntää englanniksi.
 • Työelämäasiat osaksi JYYn edunvalvontaa ja palvelutuotantoa: JYYn on lisättävä opiskelijoiden tietoutta valmistumisen jälkeisestä ajasta sekä opiskelijayrittäjyydestä.

Tehdään yhdessä!

 • Yhteenkuuluvuuden tunnetta JYYssä tulee lisätä. JYYn jäsenten tulee voida tuntea itsensä jyyläisiksi.
 • Järjestetään opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen lukuvuoden avajaistapahtuma. JYYn ja Jyväskylän yliopiston piiristä puuttuu suuri yhteinen aloitus lukuvuodelle. Yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäisi yhdessä järjestetty kaikille avoin ja houkutteleva tapahtuma.
 • Aine- ja harrastejärjestöt mukaan päätöksentekoon. Järjestöt ovat merkittävä osa JYYn toimintaa ja kulttuuria. Aine- ja harrastejärjestöt tulee ottaa mukaan aktiiviseen keskusteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi perustamalla järjestöneuvosto.
 • Valiokuntien täysi potentiaali tulisi valjastaa. Valiokunnissa vaikuttaa huomattava määrä osaavia ja intohimoisia opiskelijoita, mutta edustajisto ja hallitus eivät tällä hetkellä hyödynnä näitä asiantuntijoita kovinkaan tehokkaasti. Edaattoreita tulisi entistä enemmän rohkaista aktiivisuuteen valiokunnissa.
 • JYYn tulee kehottaa yliopiston tiedekuntia entistä tiiviimpään yhteistyöhön, jotta opiskelijoille voitaisiin tarjota laadukkaampaa ja monipuolisempaa opetusta.

Vastuullinen taloudenpito ja organisaation toiminta

 • JYYn organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan selkeyttäminen. JYY on suuri organisaatio, jota täytyy johtaa sen mukaisesti. Organisaatiorakenteen ja liiketoiminnan tulee olla selkeää, läpinäkyvää ja  ei-byrokraattista.
 • JYYn jakamien yleisavustusten uudistaminen luomalla uusi runko yleisavustushakemukselle sekä sen selvittäminen, että voiko yleisavustusten rahallista määrää nostaa ja miten JYY voisi tukea piirissään toimivia järjestöjä muutenkin kuin rahallisesti.
 • Monitoimitilan ja muiden tilojen käyttöastetta tulee nostaa. Esimerkiksi monitoimitilan vuokraaminen järjestöille ja ylioppilaskunnan ulkopuolisille toimijoille nostaisi tilan käyttöastetta ja tasapainottaisi budjettia tilakustannusten osalta.
 • Asuntoliiketoiminnassa ja muussakin toiminnassa on pyrittävä veden, energian ja muiden tekijöiden ekologisuuteen ja kestävyyteen.
 • JYYn yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten yritysten kanssa tulee kehittää. JYYn tulee harjoittaa yritysyhteistyötä, jonka tavoitteena on ylioppilaskunnan talouden tukeminen sekä palveluiden ja etujen hankkiminen opiskelijoille ja ylioppilaskunnalle. Yhteistyötä tulee tehdä laajasti, mutta vain niillä ylioppilaskunnan toiminnan osa-alueilla, joille se soveltuu.