Aihearkisto: vaaliteemat

Sitoutumaton tai ei – kuha on arvot!

Viimeaikaisessa keskustelussa on puhuttanut politiikan määrittely ja se, mitä on puoluepoliittinen sitoutumattomuus. Näkemys tuntuu olevan se, ettei sitoutumattomilla ryhmillä ole poliittisia kantoja tai yhteisiä arvoja. Vaikka meidän ryhmämme eivät aja puoluepoliittisia ideologioita, se ei tarkoita, etteikö meillä olisi yhteistä arvopohjaa. Meidän arvomme näkyvät ryhmien yhteisissä vaaliteemoissa, joihin kaikki ehdokkaamme ovat sitoutuneet. Yhteiset teemat takaavat myös sen, ettei yksittäisen äänestäjän ääni mene hukkaan.

Sitoutumattomilla ehdokkaillakin on oma, henkilökohtainen kantansa valtakunnalliseen puoluepolitiikkaan, mutta meidän sitoutumattomien ryhmien toiminnassa se ei ole keskiössä. Me teemme politiikkaa opiskelijoiden hyväksi ensisijaisesti paikallisella tasolla, ilman puolueita. Tämä ei tee politiikastamme yhtään vähäpätöisempää.

Ylioppilaskuntapolitiikka kuuluu mielestämme kaikille riippumatta siitä, kumpuavatko arvot puoluepolitiikasta vai opiskelijajärjestötaustasta. Toimijoiden moninaisuus ja erilaiset taustat ovat ylioppilaskunnalle ja ylioppilaskuntapolitiikalle eduksi. Me haluamme kehittää tätä yliopistoa ja tätä ylioppilaskuntaa yhdessä eteenpäin – kaikkien kanssa avoimesti keskustellen. Meidän ylioppilaskunnassamme on sijaa kaikille.

Yhteisen JYYn puolesta:
Järjestöjen ääni: Alvarin unioni, Luonnontieteilijät, Pörssi&Dumppi

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2015

Tänään pidettiin Pörssi&Dumpin ehdokkaiden yhteinen tapaaminen, jossa käytiin läpi ryhmän vaaliteemat JYYn edustajistovaaleihin.

Tulevien vaalien teemat myötäilevät P&D:n pitkäjänteistä työtä edustajistossa opiskelijoiden edun mukaisesti. Lue tästä mitä teemamme ”Opiskelijan parempi arki”, ”Koulutuksessa on parannettavaa” ja ”JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia” pitävät sisällään syksyn vaaleissa.

Opiskelijan parempi arki

 • Opiskelijaruokailu: tavoitteena hyvä, maistuva ja ravitseva ruoka kohtuullisella hinnalla. Opiskelijaruokaloiden aukioloaikojen tarkastelu, ja nopean ruokailun mahdollistaminen myös ruuhka-aikana.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa myös jatkossa.
 • Opintopsykologi on saatava vihdoin Jyväskylän yliopistoon! Hyvis-toiminta on hyvä alku, mutta sillä ei pystytä korvaamaan asiatuntijaa.

Koulutuksessa on parannettavaa

 • Joustavan opiskelurytmin mahdollistaminen 24h auki olevilla tiloilla sekä ryhmätyötilojen lisäämisellä. Tyhjillään olevat luokkatilat opiskelijoiden käyttöön.
 • Kurssien suorittaminen joustavammaksi hyödyntämällä E-tenttejä, verkkokursseja, kesäopintoja. Näissä huomioitava myös kurssien tutkintorelevanttius.
 • E-kirjojen käytön lisääminen kurssikirjoina.
 • Yliopiston tulee tarjota riittävät tilat kaikille ainejärjestöille! Ainejärjestötilat luovat kulttuuria ja mahdollistavat kohtaamisia.
 • JYYn tulee toimia opiskelijoiden äänenä uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa. Opiskelijoiden mielipiteet ja hyvinvointi otetaan huomioon!
 • JYYn tulee osaltaan aktiivisesti seurata koulutuksen laadun kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
 • Valmistumisen esteet on purettava. Esimerkiksi osassa tiedekunnista tutkintoon pakollisena kuuluvia kursseja ei järjestetä vuosittain.
 • JYU mainostaa itseään monitieteisenä yliopistona ja tämä on myös linjattu strategiassa. Tämä tavoite on konkretisoitava yhdenmukaisilla tutkintorakenteilla sekä aidolla yhteistyöllä tiedekuntien välillä.

JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksukorotuksille stoppi! JYYn taloutta kehitettävä kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla.
 • Aktiivinen ja avoin tiedottaminen JYYn ja sen omistamien yritysten taloudellisesta tilanteesta (esimerkiksi budjetin toteutuminen)
 • JYY lähemmäs ainejärjestöjä – ainejärjestöt lähemmäs JYYtä! JYYn ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Ainejärjestöillä on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää myös JYYn toiminnassa nykyistä paremmin.
 • JYYn yritysyhteistyötä tulee kehittää, laajentaa ja monipuolistaa ennestään.
 • Osaamisperusteiset henkilövalinnat ovat ainoa oikeudenmukainen ja ylioppilaskuntaa oikeasti hyödyttävä valintatapa. Pätevimmät valittava kaikkiin tehtäviin.