Aihearkisto: JYY

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu – opiskelija, mistä maksat?

Syksyisin jokaiselle Jyväskylän yliopiston opiskelijalle tulee maksettavaksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan – JYYn jäsenmaksu. Tämän jäsenmaksun maksaminen on ehtona yliopisto-opiskelijaksi ilmoittautumiseen. Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys perustuu pohjimmiltaan yliopistolakiin, jossa mainitaan jokaisen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelevat kuulumaan ylioppilaskuntaan. Jyväskylän yliopistossa opiskellessasi tulet siis kuulumaan automaattisesti Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan, eli JYYn jäseneksi, ja siten maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun.

Yliopistolaissa on myös määritelty ylioppilaskunnalle kuuluvia tehtäviä, joita toteuttaakseen ylioppilaskunnat ovat valtuutettuja keräämään jäsenmaksua. Lukuvuodelle 2016–2017 JYYn jäsenmaksun suuruus on 130,50€. Samaan aikaan jäseniä JYYllä on n. 12 500. Mihin nämä opiskelijoiden kerätyt jäsenmaksuvarat käytetään, ja mitä sillä saa?

jyy_syl_yths

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan JYYlle, mutta koko summa ei kuitenkaan jää oman ylioppilaskunnan käytettäväksi. Ylioppilaskuntien tehtävänä on järjestää opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Tänä vuonna YTHS:n osuus jäsenmaksusta on 54€.

YTHS pitää valtakunnallisesti huolen kaikkien yliopisto-opiskelijoiden terveydestä. Ylioppilaskunnan jäsenenä olet siten oikeutettu käyttämään kaikkia YTHS:n palveluja, joista suurin osa on käytössäsi ilman lisämaksuja. Näin ollen vuosittaisella jäsenmaksulla opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluita niin paljon kuin tarvitsevat.

Ylioppilaskunnilla on myös merkittävä yhteiskunnallinen opiskelijoiden edunvalvontarooli. Valtakunnallisesti korkeakouluopiskelijoiden etua valvoo ensisijaisesti Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, johon kuuluu Suomen kaikkien yliopistojen ylioppilaskunnat. Lisäksi JYY on vapaaehtoisena jäsenenä Opiskelijoiden Liikuntaliitto OLL:ssa. SYL:lle ja OLL:lle kohdistettavien maksujen suuruus on n. 6€.

Loppuosa jäsenmaksusta jää JYYn käyttöön, ja näillä varoilla toteutetaan paikallisesti yliopistolaissa määriteltyjä tehtäviä:

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

jyy_jasenmaksu

Ylioppilaskunnan ydintehtävänä on toimia opiskelijan edunvalvojana yliopistoyhteisössä. Ylioppilaskunnat valvovat korkeakouluopiskelijoiden etua niin valtakunnallisesti, ennen kaikkea SYL:n kautta vaikuttamalla, kuin paikallisesti, yhteistyössä oman yliopiston kanssa. JYYllä on palkattuna henkilöstönä niin jäsen- ja järjestöasioiden, korkeakoulupolitiikan, sosiaalipolitiikan kuin kansainvälisten asioidenkin asiantuntijat, jotka pitävät huolen ylioppilaskunnan jäsenten edunvalvonnasta. Jäsen- ja järjestöpalveluiden, sekä edunvalvontatehtäviin kuuluvien sektoreiden osuus kattaa reilun 20€ osan jäsenmaksusta.

JYY järjestää myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Mm. vuosittainen JYYrock ja viikoittainen Kampus Kinon elokuvaillat ovat merkittävä osa JYY kulttuuritapahtumista. Näiden lisäksi monet perinteiset tapahtumat, kuten JYYn vappu sekä erilaiset bileet kuuluvat JYYn kultturisektorin piiriin. Kulttuuritoiminnan kokonaisosuus jäsenmaksusta on 12€ luokkaa.

JYYn tiedotustoiminta perustuu niin henkilökuntaan kuuluvaan tiedottajaan, kuin ylioppilaslehti Jylkkäriin. JYYn sääntöjen mukaan ylioppilaslehti keskittyy käsittelemään Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja yliopistoyhteisön näkökulmasta keskeisiä asioita, ja toimii monipuolisena keskustelualustana opiskelijoille ajankohtaisista kysymyksistä. Ylioppilaslehti Jylkkärin osuus jäsenmaksusta on n. 8,5€, ja muun tiedotustoiminnan n, 4,5€.

Edelliseltä vuodelta merkittävänä yksittäisenä syynä jäsenmaksukorotukselle oli ennen kaikkea ylioppilastalo Ilokiven remontti, joka toi jäsenmaksuun n. 15€ korotuksen. Lisäksi vuosittaisiin ylläpitokustannuksiin on varauduttu jäsenmaksuvaroin.

Näiden suurimpien JYYn varsinaisen toiminnan kuluerien lisäksi ylioppilaskunta järjestää erilaisia liikuntatapahtumia, toteuttaa omaa kehitysyhteistyötä erilaisin projektein, ja huolehtii ympäristövastuun toteutumisesta.

Marraskuun edustajiston kokouksessa päätetään ylioppilaskunnan budjetti seuraavalle vuodelle. Miltä ylioppilaskuntien taloudellinen tulevaisuus näyttää, ja onko jäsenmaksukorotuksille jatkossakin painetta selviää myöhemmässä blogitekstissä.

Ylioppilaskunta isoin askelin kohti keskustaa

Pääsiäisviikon keskiviikkona, 23.3. JYYn edustajisto kokoontui tämän vuoden neljänteen kokoukseen. Etukäteen tähän kokoukseen oltiin valmistauduttu kahdella iltakoululla. Ja syystäkin, sillä hyvällä omatunnolla tämän kokouksen sisällön voisi nimetä kevään tärkeimmäksi; olihan esityslistalla edellisen vuoden tilinpäätös, vastuuvapauksien myöntäminen sekä mystinen aiesopimus Jyväskylän kaupungin kanssa.

Pörssi&Dumppi kokouksessa

P&Dltä paikalla kokouksessa olivat Samu Turunen, Jasmin Luukko, Heidi Nieminen, Jaska Vepsäläinen, Esra Pirinen, Veli-Pekka Pajunen, Ville Ranta, Rami Petäsnoro ja Aleksi Kauppinen

Kokous alkoi totuttuun tapaan ilmoitusasioilla, joissa edustajisto sai kuulla kattavasti viime aikaisista tapahtumista niin ylioppilaskunnassamme ja yliopistossamme kuin valtakunnallisestikin. Ensimmäisenä ylioppilaskunnan hallitus antoi terveisensä sektoreittain. JYYn yleinen strategiatyöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran, jonka myötä uuden karhean strategian suunnittelu on pyörähtänyt hyvin käyntiin. Tammikuun edustajiston kokouksessa JYYn Vihreiden tekemä aloite on siirtynyt käytäntöön. Ilokiven opiskelijaravintolassa punnitaan jatkossa ruokahävikin määrä, ja sen päivittäistä määrää tullaan myös ajan myötä päivittämään nettisivuille. Lisäksi Ilokivellä tullaan ottamaan käyttöön Kelan suositusten mukainen yhden lautasen malli. Vastaava yhden lautasen malli on ollut käytössä jo hyvän aikaa Sonaatin opiskelijaravintoloissa, ja sen toimivuudesta P&Dn Mikko Viitamäki antoikin lausunnon tammikuun Jylkkärissä. Aika näyttää millaisen vastaanoton uudistus saa, mutta opiskelijalounaan mahdollisimman hyvin hyödyntävien iloksi hallituksen jäsen Eyüp Yilmaz kertoi, että Ilokiven lautaskokoa tullaan kasvattamaan. Näin lautasella varmasti mahtuu sulassa sovussa olemaan kastike, perunat kuin salaattikin.

Yliopiston hallituksen terveisiä oli antamassa opiskelijaedustaja Jani Kykkänen. Ilahduttavana uutisena oli Jyväskylän yliopiston saama 3,7 miljoonan euron rahoitus Suomen Akatemialta. Rahoituksella tuetaan yliopistojen profiloitumisen vahvistumista.

JYY konsernin tilinpäätös

Painavaa asiaa: JYYn vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Tilinpäätöksen hyväksyminen on esityslistalla sellainen päätöskohta, jonka käsittely on perinteisesti kestänyt edustajiston kokouksissa pidempään kuin nälkävuodet. Aiempien vuosien kokemukseen perustuen, tälläkin kertaa kokoustilat oltiin varattu kuudeksi tunniksi, siltä varalta että asiasta heräisi enemmänkin keskustelua. Sen puolesta olikin hämmästyttävää, kun tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti, ilman suurempia kysymyksiä. Voidaankin todeta, että tämän vuotinen edustajisto on varmastikin ymmärtänyt erillisen tilinpäätös iltakoulun ja heille etukäteen jaetun materiaalin tärkeyden. Tilinpäätöstä koskeviin kysymyksiin oltiinkin saatu kattavat vastaukset JYYn toimitusjohtaja Marko Huttusen ja talouspäällikkö Anssi Kuiviston toimesta aiemmin tällä viikolla.

Kokouksen kiinnostavin asiakohta oli eittämättä aiesopimus Jyväskylän kaupungin kanssa Nuuskakujan alueen kehittämisestä. Päätös on jo tässä vaiheessa siinä mielessä historiallinen, että nykyisellään kaikki JYYn omistuksessa olevat opiskelija-asunnot sijaitsevat ainoastaan Kortepohjan ylioppilaskylässä. Kokouksessa hyväksytyn aiesopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa asemakaavamuutoksella opiskelija-asuntojen rakentaminen K-market Vinkin takana sijaitsevan pysäköintialueen paikalle. Hankkeen toteutuessa JYY marssii määrätietoisin askelin lähemmäs keskustaa ja yliopiston kampuksia. JYYn tiedote ja Keskisuomalaisen juttu aiheesta.

JYY on omistajana useammissa yrityksissä, ja edustajiston tehtävänä on valita JYYn edustaja niiden yhtiökokouksiin. Yhtiökokousedustajia valittaessa ensimmäisenä monen mieleen olisi voinut tulla vuoden 1978 Suomen tasavallan presidentin vaalit. Tällä kertaa toistettu nimi ei ollut ”Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen”, vaan ”Yilmaz, Yilmaz, Yilmaz, Yilmaz”. Tavaton tilanne tämä ei kuitenkaan ollut, sillä perinteisesti hallituksen jäsen, jolla on vastuualueena talous, on myös toiminut yhtiöedustajana JYYn omistamissa yrityksissä. Näinollen edustajiston päätöksellä Pörssi&Dumpin oma Eyüp Yilmaz tulee toimimaan JYYn äänenä mm. Sonaatin yhtiökokouksissa.

Kokouksen lopulla saatiin vielä vastaus Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden aloitteeseen pyöräpumpuista kampukselle. Pyöräilijöiden iloksi saimme kuulla, että yliopiston pyrkivän tarjoamaan polkupyörien huoltopisteen jokaiselle kampukselle. Mm. Agoralle on tulossa huoltopisteellinen pyöräparkki kesän 2016 aikana. Lisäksi KOAS on suunnittelemassa kiinteitä pyöräpumppuja kaikkiin asuntokohteisiinsa ympäri kaupunkia. Myös JYYltä löytyy pyöräpumppu, joka on käytettävissä Ilokivellä. Kortepohjan kiinteä huoltopiste löytyy S-talon alakerrasta.

Kaiken kaikkiaan kokous soljui sujuvasti eteenpäin, ja edustajisto oli selvästi valveutunut erinomaisien iltakoulujen ansiosta, sillä paljoa poikkisanoja pohjaesityksiin ei kuultu. Kokous olikin paketissa piirun alle kahteen tuntiin!