Aihearkisto: järjen ääni

Toimijat vaihtuvat, mutta järjen ääni säilyy!

Vuoden 2015 lähentyessä loppuaan, kokoontui ylioppilaskunnan vastavalittu edustajisto järjestäytymiskokoukseensa 3.12. Kokoustilana toiminut MaD:n 305-sali pullisteli liitoksistaan, kun paikalle oli saapunut runsaasti sekä kautensa päättäviä että vastavalittuja edustajia. Kalenterivuoden viimeisen, mutta uuden edustajistokauden ensimmäisen, kokouksen tarjoilut olivat huipussaan. Edariin varattu budjetti kulutettiin loppuun tarjoamalla kaikille läsnäolijoille pizzaa!

Kauden 2016 ensimmäisen kokouksen asialistalla oli luonnollisesti uusien ylioppilaskunnan luottamushenkilöiden valintoja. Syksyn edustajistovaalien menestyksen myötä, keräsi P&D:n edustajat myös luottamustoimia ansiokkaasti nimiinsä. Edustajisto nimesi yksimielisesti ylioppilaskunnan varapuheenjohtajaksi pitkän linjan järjestöaktiivi Veli-Pekka Pajusen. Tulevana vuonna edustajiston luottamuksesta nauttivat JYYn hallituksessa: n:nnen – vuoden jokapaikanhöylä Mikko ”Biisoni” Viitamäki sekä, kuluvana vuonna Pörssi ry:n yrityssuhdevastaavan roolista astetta suurempiin saappaisiin hyppäävä, Eyüp Yilmaz.

Uuden edustajiston otettua ylioppilaskunnan ohjakset vahvasti käsiinsä nimettiin myös edustajistoryhmien uudet ryhmävastaavat. Tulevana vuonna P&D :n ryhmyreinä toimivat allekirjoittanut, Jaska Vepsäläinen sekä Katariina Saarinen.

P&D luottamustoimissa 2016:

 • Ylioppilaskunnan varapuheenjohtaja: Veli-Pekka Pajunen
 • JYYn hallitus (liikunta, kylä, järjestöt): Mikko Viitamäki
 • JYYn hallitus (talous, yritysyhteistyö): Eyüp Yilmaz
 • JYYn rakennustoimikunta: Kalle Jokinen
 • JYYn rakennustoimikunta: Jenna Anttonen
 • Ylioppilaslehti Jylkkärin johtokunta: Jaska Vepsäläinen
 • JYYn yleinen valintatoimikunta (puheenjohtaja): Veli-Pekka Pajunen
 • JYYn yleinen valintatoimikunta (jäsen): Jaska Vepsäläinen
 • JYYn yleinen valintatoimikunta (varajäsen): Heidi Jauhiainen
 • P&D:n ryhmävastaava: Jaska Vepsäläinen
 • P&D:n vararyhmävastaava: Katariina Saarinen

JYYn puheenjohtajisto ja hallitus 2016:

Edustajiston puheenjohtaja: Maj Rasilainen (Luonnontieteilijät)
Edustajiston varapuheenjohtaja: Veli-Pekka Pajunen (Pörssi&Dumppi)
Hallituksen puheenjohtaja: Lasse Heikkilä (keskustaopiskelijat)

Hallituksen jäsenet:

Magnus Jyrkkänen (Kokoomusopiskelijat)
Arttu Karila (Keskustaopiskelijat)
Emilia Lakka (JYYn vihreät opiskelijat)
Toni Lamminaho (Luonnontieteilijät)
Helmi Möttönen (Alvarin unioni)
Anna Silvola (JYYn vihreät opiskelijat)
Teemu Vasama (Alvarin unioni)
Mikko Viitamäki (Pörssi & Dumppi)
Eyüp Yilmaz (Pörssi & Dumppi)

JYY:n hallitus 2016

Vastavalittu JYYn hallitus vuosimallia 2016. Mukana P&D:n edustajat Mikko Viitamäki ja Eyüp Yilmaz.

Pörssi&Dumppi haluaa kiittää kaikkia edustajistokautensa tähän vuoteen päättäneitä tärkeästä työstään ylioppilaskunnan eteen. Suuri kiitos kuuluu myös, kuluvana vuonna JYY:n hallituksessa toimineille, Heidi Niemiselle ja Samu Turuselle. Erityiskiitos vielä yliopiston hallituksen opiskelijaedustajan paikan jättävälle Kalle Jokiselle. Onneksi Kallelta löytyi vielä yksi lippalakki takataskustaan, edustajiston valittua hänet ja Jenna Anttosen rakennustoimikunnan jäseniksi.

Tulevalle edustajistokaudelle on P&D:llä siis vankka edustus lähteä kehittämään yhteistä ylioppilaskuntaamme. Toimijat vaihtuvat, mutta järjen ääni säilyy!

– Jaska

Vaaliteemat JYYn edustajistovaaleissa 2015

Tänään pidettiin Pörssi&Dumpin ehdokkaiden yhteinen tapaaminen, jossa käytiin läpi ryhmän vaaliteemat JYYn edustajistovaaleihin.

Tulevien vaalien teemat myötäilevät P&D:n pitkäjänteistä työtä edustajistossa opiskelijoiden edun mukaisesti. Lue tästä mitä teemamme ”Opiskelijan parempi arki”, ”Koulutuksessa on parannettavaa” ja ”JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia” pitävät sisällään syksyn vaaleissa.

Opiskelijan parempi arki

 • Opiskelijaruokailu: tavoitteena hyvä, maistuva ja ravitseva ruoka kohtuullisella hinnalla. Opiskelijaruokaloiden aukioloaikojen tarkastelu, ja nopean ruokailun mahdollistaminen myös ruuhka-aikana.
 • JYYn tulee jatkossakin vaikuttaa siihen, että Jyväskylässä on tarjolla kohtuuhintaista opiskelija-asumista ja viihtyisä ylioppilaskylä.
 • Opintotukea ja maksutonta koulutusta kaikille tulee puolustaa myös jatkossa.
 • Opintopsykologi on saatava vihdoin Jyväskylän yliopistoon! Hyvis-toiminta on hyvä alku, mutta sillä ei pystytä korvaamaan asiatuntijaa.

Koulutuksessa on parannettavaa

 • Joustavan opiskelurytmin mahdollistaminen 24h auki olevilla tiloilla sekä ryhmätyötilojen lisäämisellä. Tyhjillään olevat luokkatilat opiskelijoiden käyttöön.
 • Kurssien suorittaminen joustavammaksi hyödyntämällä E-tenttejä, verkkokursseja, kesäopintoja. Näissä huomioitava myös kurssien tutkintorelevanttius.
 • E-kirjojen käytön lisääminen kurssikirjoina.
 • Yliopiston tulee tarjota riittävät tilat kaikille ainejärjestöille! Ainejärjestötilat luovat kulttuuria ja mahdollistavat kohtaamisia.
 • JYYn tulee toimia opiskelijoiden äänenä uudisrakennusten ja peruskorjausten suunnittelussa. Opiskelijoiden mielipiteet ja hyvinvointi otetaan huomioon!
 • JYYn tulee osaltaan aktiivisesti seurata koulutuksen laadun kehitystä ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin.
 • Valmistumisen esteet on purettava. Esimerkiksi osassa tiedekunnista tutkintoon pakollisena kuuluvia kursseja ei järjestetä vuosittain.
 • JYU mainostaa itseään monitieteisenä yliopistona ja tämä on myös linjattu strategiassa. Tämä tavoite on konkretisoitava yhdenmukaisilla tutkintorakenteilla sekä aidolla yhteistyöllä tiedekuntien välillä.

JYYn talouteen ja toimintaan uutta puhtia

 • Ylioppilaskunnan jäsenmaksukorotuksille stoppi! JYYn taloutta kehitettävä kestävällä ja pitkäjänteisellä tavalla.
 • Aktiivinen ja avoin tiedottaminen JYYn ja sen omistamien yritysten taloudellisesta tilanteesta (esimerkiksi budjetin toteutuminen)
 • JYY lähemmäs ainejärjestöjä – ainejärjestöt lähemmäs JYYtä! JYYn ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Ainejärjestöillä on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää myös JYYn toiminnassa nykyistä paremmin.
 • JYYn yritysyhteistyötä tulee kehittää, laajentaa ja monipuolistaa ennestään.
 • Osaamisperusteiset henkilövalinnat ovat ainoa oikeudenmukainen ja ylioppilaskuntaa oikeasti hyödyttävä valintatapa. Pätevimmät valittava kaikkiin tehtäviin.