Kirjoittajan arkistot: Kristiina Kronholm

Aurinkoista edaria!

Moro kaikille, innokas varajäsen Krisse on päässyt kynäilemään huhtikuun edustajiston kokouksesta. Olen kolmannen vuoden dumppari, ja kokouksissa on tullut innokkaasti kuluvana vuonna käytyä. Tamperelaismentaliteettini pääsee siis ytimeensä seuratessa JYYn monipuolisia juttuja.

Huhtikuun kokouksessa kuultiin tavanomaisten kokousrutiinien ohella muun muassa asiantunteva katsaus JYY-Palvelut Oy:n toiminnasta, sen reagoimisesta muutoksiin. Edustajistossa oli myös innoka keskustelua, sillä esityslistalle lyötiin Jylkkärin organisaatiouudistus ja aloite Kuuluu kaikille -translakikampanjan tukemisesta. Vilkasta keskustelua herätti erityisesti se, voiko ylioppilaskunta tehdä poliittisia kannanottoja asioiden tukemiseen.

JYYn Vihreiden ja Jyvivan tekemässä aloitteessa (joka siis sai edustajiston kannatuksen) ehdotettiin, että JYY julkisesti tukee Kuuluu kaikille
-translakikampanjaa ja näin osoittaa vaativansa translain kokonaisuudistusta.

Perusteita tälle riittää muun muassa seuraavista: Laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (252/2016), ilmenevä pakkosterilisaatio on yksi EU:n ihmisoikeustuomioistuimen huomautuksen kirvoittanut seikka. Tämä merkitsee sitä, että vaihtaakseen sukupuoltaan lääketieteellisen prosessin kautta, on henkilön oltava kyvytön lisääntymään. Aloitteen ajama lain uudistaminen on siis ihmisoikeudellisestikin ajateltavissa oleva seikka, jonka tukemisen katsoimme edustajistossa järkeväksi.

Tukeminen merkitsee pelkkää julkista kannanottoa, mielipiteen ilmaisua, eikä edellytä edustajistolta ja jäsenistöltä mitään toimenpiteitä. Huomautettakoon, että muutkin ylioppilaskunnat ovat tukeneet kyseistä aloitetta.

Kokouksessa keskusteltiin myös oman ylioppilaslehtemme, Jylkkärin, organisaatiouudistuksesta, jonka taustalla ovat oikeudessakin käsitellyt päätoimittajien palkkakeskustelut. Uudistus merkitsee pähkinänkuoressa vuosittain kahden harjoittelijan palkkaamista nykyisen toimittajan pestin tilalle. Lisäksi päätoimittaja lomautetaan vuosittain kolmeksi kuukaudeksi nykyisen kahden sijaan. Vanha rakenteesta jäljelle yhä jää siviilipalvelusta suorittava henkilö.

P&D on myöskin kansainvälinen ryhmä! Meillä oli yksi englannin kielinen äänivaltainen edustaja paikalla, mistä syystä nostimme esille, miten suomen kieltä taitamaton voi seurata kokousta. Toistaiseksi tulimme johtopäätökseen, jonka mukaisesti edustajistoryhmä itse tulkkaa muutamin bullet pointein käsiteltävät asiat.

Lisäksi teimme aloitteenomaisen muistutuksen JYYn omasta jäsenkyselystä, jonka hallitus otti innokkaasti vastaan.

Kaiken kaikkiaan edarissa sattui ja tapahtui, pysykää ruudulla!